Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Na registráciu online účtu a jeho využívanie potrebujeme vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári (meno, priezvisko, e-mail, heslo).


Použitie údajov si vyžaduje váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na kontakt@zse.sk, na Zákazníckej linke, v ZSE Centrách alebo listom na našu adresu. Odvolanie súhlasu má za následok zrušenie registrácie online účtu. V takom prípade môžete pre prístup k našim službám využiť iné obslužné kanály (Zákaznícka linka, ZSE Centrá).


Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, najdlhšie však do zrušenia registrácie online účtu.


Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na www.zse.sk v časti Ochrana osobných údajov.


Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať ako (vaše meno)“ udeľujete spoločnosti ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281 súhlas so spracúvaním osobných údajov za vyššie uvedených podmienok.