Súhlas s informovaním o produktoch a službách

Radi by sme vám poskytovali užitočné informácie o našich produktoch a službách, ako aj produktoch a službách našich partnerov, najmä o mimoriadnych ponukách, zľavách či iných akciách.


Aby boli tieto informácie pre vás zaujímavé a zodpovedali vašim individuálnym záujmom, okrem vašich identifikačných a kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, potrebujeme na tento účel používať aj informácie o využívaní produktov a služieb, o vašich preferenciách napr., či ste prejavili záujem o určitý produkt, prezreli si obchodnú ponuku, o aktivitách pri využívaní online účtu ako aj o podaných sťažnostiach či reklamáciách. Informácie vám chceme poskytovať poštou, e-mailom a telefonicky.


Použitie údajov si vyžaduje váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na kontakt@zse.sk, na Zákazníckej linke, v ZSE Centrách alebo listom na našu adresu.


Údaje budeme používať počas trvania platného súhlasu, najviac však 2 roky po prípadnom ukončení zmluvného vzťahu.

Ďalšie informácie nájdete na www.zse.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Označením políčka krížikom udeľujete spoločnosti ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281 súhlas so spracúvaním osobných údajov za vyššie uvedených podmienok.