Zmeny v ochrane osobných údajov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme k 1.4.2023 aktualizovali Informácie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov.

Čo sa zmenilo?

− rozšírili sme okruh dotknutých osôb a tiež kategórií osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať, napr.

 • kontaktná história, informácie o zaradení do kampaní,
 • údaje zverejnené vo verejne dostupných registroch,
 • rodné číslo pri špecifických zmluvných vzťahoch,
 • cookies a informácie o zariadení, z ktorého sa pripájate na naše stránky a do aplikácií,
 • údaje obsiahnuté v kvalifikovanom certifikáte, ak s nami komunikujete elektronicky.

− doplnili sme oprávnené záujmy, na základe ktorých spracúvame osobné údaje, najmä

 • zasielanie pripomienok platieb, upomínanie pohľadávok v omeškaní, poistenie pohľadávok,
 • spracúvanie nepriradených platieb,
 • priamy marketing vo vzťahu k produktom a službám našich partnerov, ktoré sa viažu na naše produkty a služby,
 • spotrebiteľské súťaže na sociálnych sieťach,
 • aktualizácia kontaktných údajov zákazníkov
 • informovanie prevádzkovateľa distribučnej sústavy o aktuálnych kontaktných údajoch zákazníka,
 • spracúvanie údajov z inteligentných meračov,
 • informačná a sieťová bezpečnosť,
 • prispôsobenie obsahu internetových stránok, optimalizácia ich obsahu a analýza návštevnosti,
 • vývoj a testovanie informačných systémov,
 • overenie identity zákazníka pri komunikácii na diaľku,

− doplnenie informácií o nových typoch súhlasov, ktoré pripravujeme,

− informácia, v akých prípadoch môže dôjsť k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu.