Solárne panely

Slnko je nekonečný zdroj energie

Dnes, v časoch klimatickej krízy, mnohí hľadáme spôsoby, ako žiť lepšie, udržateľnejšie, čo najšetrnejšie k prírode a zároveň aj k vlastnej peňaženke.

Ideálnu možnosť ponúka využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, voda, vietor, geotermálne pramene a biomasa. Tieto zdroje sa stávajú dôležitou alternatívou k tradičným elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, pretože nepredstavujú pre životné prostredie hrozbu.

Pre bežné domácnosti je najdostupnejšie získavanie energie zo slnečného žiarenia. Solárnu energiu môže využívať takmer každá domácnosť žijúca v rodinnom dome, stačí mať ľudovo povedané „strechu nad hlavou“ a na nej solárne panely.

Fotovoltické panely verzus solárne kolektory. Aký je medzi nimi rozdiel?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o rovnaké mechanizmy, keďže spoločným menovateľom je slnko. Práve preto ich oba nazývame solárne panely.

Fotovoltika i solárne kolektory využívajú a transformujú energiu zo slnka, avšak rozdiel je v princípe ich fungovania a tiež v tom, na aký účel slúžia. 

Solárne kolektory slúžia výlučne na výrobu tepla. Premieňajú slnečnú energiu na tepelnú, čím zohrievajú vodu v zásobníku. Teplú vodu potom môžete použiť na sprchovanie či umývanie riadu.

Fotovoltické panely vyrábajú elektrickú energiu, ktorú môžete využiť pre vlastnú spotrebu v domácnosti. Pomocou fotovoltiky tak môžete nielen zohrievať vodu, ale aj svietiť, klimatizovať, chladiť, vykurovať, nabíjať elektromobil, sledovať televíziu… a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Investícia do fotovoltiky sa oplatí

Fotovoltické panely teda majú oproti solárnym kolektorom oveľa viac možností využitia. Investícia do fotovoltiky sa preto oplatí viac. Výrobou elektriny pomocou fotovoltických panelov môžete ušetriť až 50 % nákladov na elektrinu (pri využití Virtuálnej batérie), ich návratnosť je už od 7 rokov a životnosť aj viac ako 25 rokov.

Energia zo slnka

Vyberte si vaše nové riešenie

Vyrába elektrinu
Ohrievajú vodu

Ak sa chcete dozvedieť viac o rozdieloch medzi fotovoltickými panelmi a solárnymi kolektormi, prečítajte si článok Fotovoltický panel alebo solárny panel: ktorý slúži na čo?

Poznámka: možno ste sa na internete stretli s výrazom „fotovoltaika“. Je to však nesprávny výraz, prevzatý z anglického pomenovania photovoltaics/photovoltaic, ktorý sa spája s výrobou prvého elektrického článku v USA.

Na pomenovanie procesu získavanie elektrickej energie zo slnečného žiarenia sa v spisovnej slovenčine používa výraz „fotovoltika“, z gréckeho „foto-“ a a z prídavného mena, odvodeného od pomenovania jednotky elektrického napätia „volt“, ktoré ma v slovenskom jazyku podobu „-voltický“.