/

Poistenie platieb

  • finančné zabezpečenie v prípade zdravotných problémov

Vyberte si

Produkt foto

ZSE Poistenie platieb

  • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
Produkt foto

ZSE Poistenie platieb Plus

  • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
  • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
Náš tip
Produkt foto

ZSE Poistenie platieb Komplet

  • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
  • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
  • finančný príspevok v prípade úrazovej hospitalizácie