Hlásenie poistnej udalosti

Vyberte službu

ZSE Asistuje

Hlásenie havárií v domácnosti, elektriny, plynu, vody, rozbitých skiel, opravy spotrebičov a otvorenie zabuchnutých dverí.

Krok 1.
Zavolajte na nonstop linku

Prehrá sa vám hlásenie s možnosťami. Vybertevoľbu 2.

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • meno a priezvisko
 • zákaznícke číslo
 • adresu
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
Krok 3.
Operátor zabezpečí špecialistu priamo pre vás
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
ZSE Zdravie

Nadštandardné ubytovanie, ubytovanie príbuzného, odškodné za pobyt v nemocnici, odvoz z nemocnice, nesebestačnosť po hospitlizácii. V prípade ZSE Zdravie Plus aj Druhý lekársky názor, dištančná rehabilitácia a ďalšie služby.

Krok 1.
Zavolajte na nonstop linku

Prehrá sa vám hlásenie s možnosťami. Vybertevoľbu 5.

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • meno a priezvisko
 • zákaznícke číslo
 • adresu
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
Krok 3.
Operátor zabezpečí špecialistu priamo pre vás
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
ZSE IT Pomoc

Záchrana údajov z pokazeného pamäťového média a telefonické IT poradenstvo.

Krok 1.
Zavolajte na nonstop linku

Prehrá sa vám hlásenie s možnosťami. Vybertevoľbu 3.

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • meno a priezvisko
 • zákaznícke číslo
 • adresu
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
Krok 3.
Operátor zabezpečí špecialistu priamo pre vás
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Istota platieb (predávané od decembra 2023)

Pomoc s platbou faktúr pri strate príjmu v prípade PN, ošetrovania člena rodiny, straty zamestnania alebo ukončenia podnikania SZČO a v prípade trvalej invalidity-

Krok 1.
Zavolajte na nonstop linku

Alebo napíšte e-mail naclaims.travel@axa-assistance.cz

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • zákaznícke číslo, ktoré nájdete na faktúre za elektrinu alebo plyn,
 • alebo identifikačné číslo poistenia, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov
Krok 3.
Operátor vás bude informovať o ďalšom postupe
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Poistenie platieb (predávané do novembra 2023)

Pomoc s platbou faktúr v prípade PN, asistenčné služby pri kúpeľnej liečbe alebo rehabilitácii, denné odškodné v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu.

Krok 1.
Zavolajte na nonstop linku

Prehrá sa vám hlásenie s možnosťami. Vybertevoľbu 4.

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • meno a priezvisko
 • zákaznícke číslo
 • adresu
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
Krok 3.
Operátor zabezpečí špecialistu priamo pre vás
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Poistenie domácnosti

Poistenie škôd na zariadení domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi domácnosti inému.

Krok 1.
Zavolajte na linku poisťovne

V pracovných dňoch 8:00 – 16:00

Poisťovňu môžete kontaktovať aj mimo otváracích hodín na adrese: info@colonnade.sk

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • meno a priezvisko
 • zákaznícke číslo
 • adresu
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
Krok 3.
Postupujte podľa pokynov pracovníka poisťovne
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Poistenie cestujúcich v aute

Úrazové poistenie sedadiel pre cestujúcich v osobnom aute.

Krok 1.
Zavolajte na linku poisťovne

V pracovných dňoch 8:00 – 16:00

Poisťovňu môžete kontaktovať aj mimo otváracích hodín na adrese: info@colonnade.sk

Krok 2.
Predstavte sa a opíšte udalosť

V telefonáte uveďte:

 • meno a priezvisko
 • zákaznícke číslo
 • adresu
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
Krok 3.
Postupujte podľa pokynov pracovníka poisťovne
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]