Pripojenie plynu

Krok 1.
Uzavrite zmluvu o pripojení s distribútorom

Uzavrite Zmluvu o pripojení s distribútorom plynu SPP – Distribúcia.

Po splnení všetkých technických podmienok distribútora a uzatvorení zmluvy o pripojení nasleduje uzatvorenie Zmluvy o dodávke plynu s ZSE. 

Krok 2.
Podpíšete zmluvu o dodávke plynu s ZSE

Vytlačte, vyplňte a podpíšte:

Zmluvu o združenej dodávke plynu (prvé 3 strany) aj Zmluvu o pripojení nám môžete doručiť:

  • e‑mailom na adresukontakt@zse.sk
  • poštou na adresu:ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1
  • osobne vZSE Centre
Krok 3.
Montáž plynomera

Po podpise zmluvy o dodávke podajte žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla v SPP – Distribúcia.

Po montáži plynomera môžete na vašom odbernom mieste využívať plyn. Zároveň vám pošleme informácie o platbách a ďalšie užitočné informácie od ZSE.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty