Prepis plynu po zosnulom

Krok 1.
Vyplňte žiadosť

Pripravte si:

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka a číslo miesta spotreby, ktoré chcete prepísať (obe nájdete na vyúčtovacej faktúre),
 • úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • ak ste úplne nový zákazník, pripravte si občianský preukaz,
 • číslo bankového účtu pre nastavenie zasielania preplatkov,
 • stav plynomera – Stav plynomera odčítajte bez desatinného miesta. Od uvedeného stavu plynomera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi.
Krok 2.
Vašu žiadosť spracujeme
 • Žiadosť obvykle spracujeme automaticky do niekoľkých hodín.
 • O spracovaní vašej žiadosti vás budeme informovať e-mailom.
Krok 3.
Po prepise
 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy. V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.
 • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb pre nového odberateľa.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť

E-mailom alebo poštou
Krok 1.
Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Pripravte si:

 • úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • stav plynomera – Stav plynomera odčítajte bez desatinného miesta. Od uvedeného stavu plynomera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi.
Krok 2.
Napíšte nám

Žiadosť, zmluvu, úmrtný list a stav plynomera pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

Krok 3.
Vašu žiadosť spracujeme

V prípade e-mailu odpovedáme do 24 hodín počas pracovného týždňa. V prípade listovej požiadavky žiadosť obvykle spracujeme do 30 dní od jej prijatia.

O výsledku spracovania vás budeme informovať e-mailom alebo listom.

Krok 4.
Po prepise
 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti. V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.
 • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb pre nového odberateľa.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Osobne
Krok 1.
Pripravte si

Pred návštevou si pripravte:

 • občiansky preukazadresu POD odberného miesta, ktoré chcete prepísať,
 • úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • stav plynomera – Stav plynomera odčítajte bez desatinného miesta. Od uvedeného stavu plynomera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi.
Krok 2.
Navštívte nás

Radi vás privítame v našich ZSE Centrách. Stretnutie si môžete rezervovať na presný termín.

Krok 3.
Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť spracujeme okamžite počas vašej návštevy.

Krok 4.
Po prepise
 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti. V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.
 • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb pre nového odberateľa.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty