Informačná povinnosť výrobcov elektriny

Informačná povinnosť výrobcov elektriny voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Na koho sa vzťahuje povinnosť predkladať povinné hlásenie výrobcov elektriny?

Hlásenie povinne predkladajú výrobcovia elektriny v zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonomnad 11 kW,kam patria aj fotovoltické zdroje elektriny (viac informácií na stránke ÚRSO).

Akým spôsobom a komu predkladá výrobca Povinné hlásenie výrobcov elektriny?

Výrobca predkladá hlásenie vo formulári, ktorý je k dispozícii na stiahnutiena stránke ÚRSO. Výrobca hlásenie vyplní a predkladá priamo ÚRSO podľa inštrukcie ÚRSO. Dodávatelia do tohto procesu nevstupujú, nesprostredkovávajú prevzatie ani doručenie hlásenia smerom k ÚRSO.

Prečo výrobca elektriny predkladá Povinné hlásenie výrobcov elektriny?

Výrobca elektriny je povinný podľa § 27 ods. 2 písm. r) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) každoročnedo 30. májaúdaje:

  • za predchádzajúci rok (2023),
  • očakávané údaje v prebiehajúcom roku (2024),
  • a plánované údaje na nasledujúci rok (2025)

o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Je formulár hlásenia oproti minulosti zmenený? 

Áno, ÚRSO upozorňuje na zmenu štruktúry formulárov pre splnenie danej povinnosti. Úpravy formulárov boli zavedené s cieľom zlepšiť zhromažďovanie relevantných informácií a zjednodušiť proces pre všetky zúčastnené strany. Výrobcom preto odporúčame použiť aktuálny formulár hlásenia, ktorý je k dispozícii na stiahnutiena stránke ÚRSO.

Je na stránke ÚRSO umiestnená nejaká pomôcka pre vyplnenie Povinného hlásenia výrobcov elektriny ?

Áno, ÚRSO na svojej stránke umiestnil dokument Pomocný materiál pri vypĺňaní hlásenia výrobcov. Dokument nájdetena stránke ÚRSO.  

Dokedy je výrobca povinný predložiť ÚRSO povinné hlásenie výrobcov elektriny?

Tohto roku je výrobca elektriny povinný poskytnúť hlásenie pre ÚRSO najneskôrdo 30. 5. 2024. Výrobcom odporúčame splniť si túto povinnosť v predstihu a neodkladať zaslanie hlásenia na poslednú chvíľu.

Prejsť na stránku ZSE