/


Predávam byt alebo dom

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise na nového majiteľa alebo pri ukončení odberu elektriny a plynu pri predaji nehnuteľnosti.

Vyberte si, čo potrebujete vybaviť:

Ak nový majiteľ súhlasí s pokračovaním odberu elektriny, požiadajte o prepis odberného miesta elektriny na neho.

Prepis medzi dvomi fyzickými osobami  Prepis z podnikateľa na fyzickú osobu  

Ak nový majiteľ nesúhlasí s pokračovaním odberu elektriny alebo ste sa nedohodli na prepise odberného miesta, požiadajte o ukončenie odberu elektriny.

Požiadajte o prepis z podnikateľa na domácnosť

Ak nový majiteľ súhlasí s pokračovaním odberu plynu, požiadajte o prepis odberného miesta plynu na neho.

Prepis medzi dvomi fyzickými osobami  Prepis z podnikateľa na fyzickú osobu  

Ak nový majiteľ nesúhlasí s pokračovaním odberu plynu alebo ste sa nedohodli na prepise odberného miesta, požiadajte o ukončenie odberu plynu.


Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty