/

Prepis plynu po zosnulom

Poradíme vám, ako postupovať pri prepise plynu po zosnulom odberateľovi v domácnosti.

1.

Vyplňte žiadosť

Vyplniť žiadosť online   Ďalšie možnosti ako podať žiadosť  

K vyplneniu online žiadosti budete potrebovať online účet. Ak ešte online účet nemáte, zaregistrujte sa. Je to jednoduché a bezplatné. Viac o online účte

Pripravte si:

 • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka a číslo miesta spotreby, ktoré chcete prepísať (obe nájdete na vyúčtovacej faktúre),
 • úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • ak ste úplne nový zákazník, pripravte si občianský preukaz,
 • číslo bankového účtu pre nastavenie zasielania preplatkov,
 • stav plynomera - Stav plynomera odčítajte bez desatinného miesta. Od uvedeného stavu plynomera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi.
2.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme automaticky do niekoľkých hodín. O spracovaní žiadosti vás budeme informovať e-mailom.

3.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy. V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.
 • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb pre nového odberateľa.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť

1.

Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Pripravte si:

 • úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • stav plynomera - Stav plynomera odčítajte bez desatinného miesta. Od uvedeného stavu plynomera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi.
2.

Napíšte nám

Žiadosť, zmluvu a úmrtný list pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

3.

Vašu žiadosť spracujeme

O výsledku spracovania vás budeme informovať e-mailom alebo listom.

4.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy. V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.
 • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb pre nového odberateľa.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

1.

Pripravte si

Pred návštevou si pripravte:

 • občiansky preukazadresu POD odberného miesta, ktoré chcete prepísať,
 • úmrtný list (alebo jeden z dokumentov: Oznámenie o úmrtí odberateľa, právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve),
 • stav plynomera - Stav plynomera odčítajte bez desatinného miesta. Od uvedeného stavu plynomera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi.
2.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  
3.

Podpis zmluvy

Pri návšteve ZSE Centra podpíšete zmluvu.

4.

Vašu žiadosť spracujeme

O výsledku spracovania vás budeme informovať e-mailom alebo listom.

5.

Po prepise

 • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu pôvodnej zmluvy. V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.
 • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb pre nového odberateľa.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty