Využívajte elektronické služby od ZSE naplno a získajte jeden z troch Online darčekov zadarmo.

Ako získať darček

 1. Prihláste sa do vášho online účtu
  Prihlásenie 
 2. Splňte 2 podmienky pre získanie darčeka
  – Aktivovaná elektronická faktúra
  – Nastavený bankový účet pre zasielanie preplatkov
 3. Vyberte si svoj Online darček
  – Ak máte viac miest spotreby, môžete získať darček pre každé z nich.

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., si vyhradzuje právo možnosť získania ktoréhokoľvek z Online darčekov kedykoľvek odvolať.

Aký darče k môžem získať?