Spoplatnenie platieb poštovými poukazmi

Platba na pošte vás stojí poplatky navyše

Od 1. 3. 2024 sme do nášhoCenníka služieb dodávateľa doplnili položku Spracovateľský poplatok pošte – úhrada poštovým poukazom Domácnosť. Spracovateľský poplatok je oslobodený od DPH a jeho výška je stanovená Slovenskou poštou, a. s., podľa jej aktuálneho cenníka s názvom „Tarifa poštových služieb a s nimi súvisiacich činností – vnútroštátny styk“.

Čo to pre vás znamená?

  • Za každú platbu poštovým poukazom, ktorú uhradíte na pobočke pošty, platíte v súčasnosti poplatok.
  • Od 1. 3. 2024 platíte Slovenskej pošte, a. s., aj spracovateľský poplatok, ktorý je náhradou skutočných nákladov vzniknutých pri využívaní tohto spôsobu platby. Uvedený poplatok pošte vám po jeho vzniknutí prefakturujeme a nájdete ho vo vašej vyúčtovacej faktúre za energie.

Spracovateľský poplatok pošte sa týka:

  • úhrady platiebza energie prostredníctvom poštového poukazu (napr. mesačné platby energií, nedoplatok)
Zdroj: Aktuálne platný cenník Slovenskej pošty, a. s., ku dňu 1. februára 2024.
  • vyplatenia peňazíz poštového poukazu v hotovosti na pobočke pošty (napr. preplatok za elektrinu, plyn, vrátená platba)
Zdroj: Aktuálne platný cenník Slovenskej pošty, a. s., ku dňu 1. februára 2024.

Vedeli ste, že…

Pri platbe poštovým poukazomzaplatíte každý rok pošte poplatky v sume minimálne 8 €, a to úplne zbytočne? Poplatkom za platbu poštovým poukazom sa môžete vyhnúť, a to zmenou spôsobu platby buď na bankový prevod alebo inkaso. Zároveň spolu so zmenou spôsobu platby požiadajte aj o zmenu spôsobu vyplácania preplatkov alebo vrátených platieb. Namiesto poštového poukazu vám budú chodiť peniaze priamo na bankový účet.

Platba bankovým prevodom alebo inkasom je bezpečná, bez starostí a ušetrené peniaze za poplatky pošte zostanú vám.

Prejsť na stránku ZSE