Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena dodávateľa elektriny - domácnosti

Zmena dodávateľa elektriny - domácnosti

Počkajte prosím

Prosím počkajte,
ešte sa načítavajú položky potrebné na zobrazenie modulu.

Zmena dodávateľa pre domácnosti – ELEKTRINA
Skontrolujte si prosím správnosť zadaných údajov. Ak sú údaje správne, kliknite na tlačidlo "Odoslať"
Údaje o odberateľovi
Meno*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Priezvisko*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dátum narodenia*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dátum narodenia*: Nesprávny tvar dátumu
Dátum narodenia*: Nesprávny dátum
Štátna prislušnosť*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Telefón/Mobil*: Povinná položka, prosíme zadajte.
E-mail*: Povinná položka, prosíme zadajte.
E-mail*: Nesprávny tvar emailu
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Korešpondenčná adresa
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
{{electric.person.title}}
{{electric.person.name}}
{{electric.person.surname}}
{{electric.person.dateOfBirth}}
{{electric.person.nationality}}
i {{electric.person.phone}}
{{electric.person.email}}
Adresa trvalého pobytu
{{electric.person.street}}
{{electric.person.streetNumber}}
{{electric.person.zip}}
{{electric.person.city}}
Korešpondenčná adresa
Áno Nie
{{electric.person.streetMail}}
{{electric.person.streetNumberMail}}
{{electric.person.zipMail}}
{{electric.person.cityMail}}
Súhlas so spracúvaním osobných údajov: Povinná položka, prosíme zadajte.
{{$index + 1}}. odberné miesto
Súčasný dodávateľ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Iný dodávateľ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
EIC odberného miesta*: Povinná položka, prosíme zadajte.
EIC odberného miesta*: Musí obsahovať jedenásťmiestny kód
Predpokladaná ročná spotreba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Požadovaná sadzba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Pripojenie (Počet fáz)*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Hodnota ističa*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Súčasná distribučná sadzba*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Súčasná viazanosť*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Dĺžka viazanosti*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Iná viazanosť*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Koniec súčasnej viazasnosti*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Uplatnenie zľavy*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Ulica*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Číslo*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Povinná položka, prosíme zadajte.
PSČ*: Nesprávny tvar PSČ
Obec*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Výška zálohy*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Spôsob úhrady*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Periodicita úhrady záloh*: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie: Zvoľte bankové spojenie
Bankové spojenie (IBAN/BIC): Zadajte číslo IBAN účtu.
winbac+kForm.bankAccount: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie (BBAN)*: Vyberte si kód banky
Služba ZSE Asistuje Plus: Povinná položka, prosíme zadajte.
Služba ZSE Zdravie: Povinná položka, prosíme zadajte.
Bankové spojenie (BBAN)*: Zadajte číslo účtu v správnom tvare. Predčíslie oddeľte pomlčkou (-).
{{place.currentSupplier.name}}
{{place.otherSupplier}}
i {{place.codePrefix.name}}{{place.code}}
 kWh/rok i {{place.yearlyCollection}} kWh
i
 A i {{place.isticValue}}
i {{place.tarifOld.name}}
{{place.tyingOld.name}}
{{place.tyingOldLenght.name}}
{{place.tyingOldOther}}
{{place.tyingOldEnd}}
{{place.tarif.name}}
{{place.tying.name}}
{{place.discount.name}}
Adresa {{$index + 1}}. odberného miesta
Áno Nie
{{place.street}}
{{place.streetNumber}}
{{place.zip}}
{{place.city}}
Platobné podmienky
 EUR/mes {{place.advanceAmount}}
{{place.paymentType.name}}
{{place.accountBankType.name}}
{{place.bankAccount}} / {{place.bankAccountCode.name}}
/ {{place.bankAccountIban}} / {{place.bankAccountBic}}
ÁnoNie
{{place.paymentPeriod.name}}
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Počet odberných miest: {{electric.electricPlaces.length}}

Pridať odberné miesto Odobrať odberné miesto

Ďakujeme za vyplnenie formulára.