/


ZSE Centrá

Navštívte nás osobne

Dňa 27. 3. 2023 (pondelok) bude ZSE Autorizovaný partner Komárno zatvorený.
Dňa 30. 3. 2023 (štvrtok) bude ZSE Centrum Trnava otvorené v čase od 8:00 do 14:45 h.
Dňa 13. 4. 2023 (štvrtok) bude ZSE Centrum Trenčín otvorené v čase od 8:00 do 14:45 h.
Dňa 20. 4. 2023 (štvrtok) bude ZSE Centrum Nové Zámky otvorené v čase od 8:00 do 14:45 h.

Bratislava Central
Metodova 6
Trnava
Ružindolská 12
Trenčín
1. mája 13
Nitra
Štefánikova tr. 45
Nové Zámky
G. Czuczora 7
Dunajská Streda
Kračanská cesta 1607/45
Komárno
Námestie Kossutha 1
Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2156
Senica
Janka Kráľa 737/14
ZSE Centrum