/


ZSE Centrá

Navštívte nás osobne

Od 24. 10. 2020 sú z dôvodu Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 všetky ZSE Centrá a ZSE Autorizovaní partneri zatvorení.

Bratislava Central
Metodova 6
Bratislava Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava Avion
Ivanská cesta 16
Trnava
Ružindolská 12
Trenčín
1. mája 13
Nitra
Štefánikova tr. 45
Nové Zámky
G. Czuczora 7
Dunajská Streda
Kračanská cesta 1607/45
Komárno
Petöfiho 11
Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2156
ZSE Centrum