/


ZSE Centrá

Navštívte nás osobne

Na základe rozhodnutia vlády SR sú všetky ZSE Centrá a ZSE Autorizovaní partneri zatvorení od 19. 12. 2020 do 24. 1. 2021.

Bratislava Central
Metodova 6
Bratislava Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava Avion
Ivanská cesta 16
Trnava
Ružindolská 12
Trenčín
1. mája 13
Nitra
Štefánikova tr. 45
Nové Zámky
G. Czuczora 7
Dunajská Streda
Kračanská cesta 1607/45
Komárno
Námestie Kossutha 1
Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2156
ZSE Centrum