/


ZSE Centrá

Navštívte nás osobne

Dňa 16. 6. 2021 bude v čase od 12:00 do 16:00 h ZSE Centrum Trnava z technických príčin zatvorené.

Bratislava Central
Metodova 6
Bratislava Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava Avion
Ivanská cesta 16
Trnava
Ružindolská 12
Trenčín
1. mája 13
Nitra
Štefánikova tr. 45
Nové Zámky
G. Czuczora 7
Dunajská Streda
Kračanská cesta 1607/45
Komárno
Námestie Kossutha 1
Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2156
ZSE Centrum