/


ZSE Centrá

Navštívte nás osobne

Od 20. 9. 2021 je ZSE Centrum Bratislava Avion kvôli karanténnym opatreniam do odvolania zatvorené.

Bratislava Central
Metodova 6
Bratislava Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava Avion
Ivanská cesta 16
Trnava
Ružindolská 12
Trenčín
1. mája 13
Nitra
Štefánikova tr. 45
Nové Zámky
G. Czuczora 7
Dunajská Streda
Kračanská cesta 1607/45
Komárno
Námestie Kossutha 1
Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 2156
Senica
Janka Kráľa 737/14
ZSE Centrum