ZSE Poistenie platieb - ZSE

/


ZSE Poistenie platieb

Uhradíme aj nadštandardné ubytovanie v prípade rehabilitácie

 • prvý mesiac zadarmo
 • bez viazanosti

2,50 €

s DPH mesačne

Chcete sa niečo opýtať?


Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:


120 € za 30 dní PN

Preplatenie pravidelných mesačných platieb v prípade pracovnej neschopnosti.

Poistenie pravidelných mesačných platieb

 • platí pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou
 • výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN
 • o finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov
 • maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720 €

Linka Generali 02/3811 1117

 1. v prípade poistnej udalosti bezodkladne volajte na linku 02/3811 1117 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00 hod alebo si stiahnite formulár z adresy www.generali.sk/zse a pošlite ho poštou na adresu poisťovne
 2. uveďte identifikačné číslo, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov a vaše zákaznícke číslo
 3. v prípade, že zavoláte na Linku Generali, bude vás operátor informovať o ďalšom postupe

Overené zákazníkmi

 • viac ako 6 700 spokojných zákazníkov služieb ZSE Poistenie platieb/Plus/Komplet

42-ročný zamestnaný klient mal autonehodu, v dôsledku ktorej bol 4 mesiace PN. Po uplynutí prvých 60 dní PN, mu bolo vyplatených 240 €, za tretí mesiac 120 € a za štvrtý mesiac 120 €.

30-ročná zamestnaná klientka pripravovala guláš pre svojich hostí na záhrade. Pri premiestňovaní nádoby s gulášom sa jej nešťastnou náhodou vyšmykla nádoba s gulášom, v dôsledku čoho si klientka obarila časť tela a zostala PN 3 mesiace. Za tieto 3 mesiace jej bolo spolu vyplatených 360 €.

U 50- ročného zamestnaného klienta sa začali objavovať problémy s dýchaním, preto sa rozhodol navštíviť lekára. Ten mu diagnostikoval pľúcne ochorenie, v dôsledku ktorého bol 9 mesiacov PN, kedy sa liečil. Za toto obdobie dostal finačný príspevok v maximálnej výške 720 €.

Službu ZSE Poistenie platieb poskytuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s Generali Poisťovňa, a. s. Všetky práva a povinnosti poistiteľa, vyplývajúce z Rámcovej poistnej zmluvy, prechádzajú bezo zmeny, s účinnosťou od 1. 10. 2019, na Generali Poisťovňa, a. s. Rovnako ostávajú nedotknuté aj všetky práva a povinnosti poistených.


Podobné služby

Produkt foto

ZSE Poistenie platieb Plus

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
Náš tip
Produkt foto

ZSE Poistenie platieb Komplet

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
 • finančný príspevok v prípade úrazovej hospitalizácie
Produkt foto

ZSE Poistenie domácnosti Plus

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • náhradné ubytovanie
Náš tip
Produkt foto

ZSE Zdravie Plus

 • nonstop lekár na telefóne
 • nadštandardné ubytovanie, odvoz zo zariadenia, donáška liekov
 • kompenzácia za pobyt v nemocnici
 • konzultácia diagnózy so špičkovým lekárom prostredníctvom zaslaných lekárskych snímok a lekárskych správ
 • online aplikácia pre konzultáciu pravdepodobnej diagnózy

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Poistenie domácnosti  Poistenie cestujúcich v aute  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov