/


ZSE Poistenie platieb

Keď prídu tažšie časy, pomôžeme vám finančne

 • bez viazanosti

2,50 €

mesačne (oslobodené od DPH)

Chcete sa niečo opýtať?


Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:


120 € za 30 dní PN

Preplatenie pravidelných mesačných platieb v prípade pracovnej neschopnosti.

Poistenie pravidelných mesačných platieb

 • platí pre prípad pracovnej neschopnosti zapríčinenej úrazom alebo chorobou
 • výška finančného príspevku je 120 € za každých 30 dní PN
 • o finančný príspevok môžete požiadať po uplynutí 60 kalendárnych dní PN a bude vám vyplatený spätne už za prvý kalendárny mesiac, kedy PN vznikla, maximálne po dobu 6 mesiacov
 • maximálna úhrada v rámci jedného roka je 720 €

Linka Generali 0850 646 646

 1. v prípade poistnej udalosti, pri dlhodobej PN, bezodkladne volajte na linku 0850 646 646 (voľba číslo 4) počas pracovných dní od 8:00 do 18:00 hod alebo si stiahnite formulár z adresy www.generali.sk/zse a pošlite ho poštou na adresu poisťovne
 2. uveďte identifikačné číslo, ktoré je zároveň číslom vašej Dohody ZSE Služby pre domov a vaše zákaznícke číslo
 3. v prípade, že zavoláte na Linku Generali, bude vás operátor informovať o ďalšom postupe

Overené zákazníkmi

 • viac ako 8 000 spokojných zákazníkov služieb ZSE Poistenie platieb/Plus/Komplet

42-ročný zamestnaný klient mal autonehodu, v dôsledku ktorej bol 4 mesiace PN. Po uplynutí prvých 60 dní PN, mu bolo vyplatených 240 €, za tretí mesiac 120 € a za štvrtý mesiac 120 €.

30-ročná zamestnaná klientka pripravovala guláš pre svojich hostí na záhrade. Pri premiestňovaní nádoby s gulášom sa jej nešťastnou náhodou vyšmykla nádoba s gulášom, v dôsledku čoho si klientka obarila časť tela a zostala PN 3 mesiace. Za tieto 3 mesiace jej bolo spolu vyplatených 360 €.

U 50- ročného zamestnaného klienta sa začali objavovať problémy s dýchaním, preto sa rozhodol navštíviť lekára. Ten mu diagnostikoval pľúcne ochorenie, v dôsledku ktorého bol 9 mesiacov PN, kedy sa liečil. Za toto obdobie dostal finačný príspevok v maximálnej výške 720 €.

Poistenie platieb poskytuje ZSE Energia, a.s., v spolupráci s Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Všetky práva a povinnosti poistiteľa, vyplývajúce z Rámcovej poistnej zmluvy, prechádzajú bezo zmeny, s účinnosťou od 1. 10. 2019, na Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Rovnako ostávajú nedotknuté aj všetky práva a povinnosti poistených.


Podobné služby

ZSE Poistenie platieb Plus

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
Náš tip

ZSE Poistenie platieb Komplet

 • financie pre vás na pokrytie pravidelných mesačných platieb v prípade dlhodobej PN
 • úhrada nadštandardného ubytovania, ubytovania člena rodiny a dopravy zo zariadenia pri kúpeľnom pobyte alebo rehabilitácii
 • finančný príspevok v prípade úrazovej hospitalizácie
Náš tip

ZSE Zdravie Plus

 • nonstop lekár na telefóne
 • nadštandardné ubytovanie, odvoz zo zariadenia, donáška liekov
 • kompenzácia za pobyt v nemocnici
 • konzultácia diagnózy so špičkovým lekárom prostredníctvom zaslaných lekárskych snímok a lekárskych správ
 • online aplikácia pre konzultáciu pravdepodobnej diagnózy

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov