/


Chladná zima sa odrazila na cenách komodít

Pre firmy   Martin Kopča   13. apríl 2021

Ako už zo samotného nadpisu vyplýva, ceny komodít v prvých mesiacoch tohto roka ovplyvnilo najmä mrazivé počasie. Nebolo však jediné, ktoré hýbalo trhom.

ceny komodít

Počasie, stimuly a lode

Ceny komodít boli v prvom kvartáli roka 2021 poznačené predovšetkým vývojom počasia, ale aj pozitívnym trhovým sentimentom. V prípade počasia išlo hlavne o prúdenie chladného arktického vzduchu, ktorý priniesol veľmi nízke teploty najskôr do Ázie a neskôr aj do Európy a USA. Investičné prostredie bolo optimistické v dôsledku očakávanej vakcinácie a z toho plynúceho konca obmedzení mobility obyvateľov, ako aj vplyvom ohlásených ekonomických stimulov v Číne a USA. Záver marca priniesol nečakané komplikácie v lodnej doprave z dôvodu uviaznutia nákladnej lode v Suezskom prieplave, čo vytvorilo krátkodobé zníženie ponuky ropy aj plynu.

 

Nezvyčajne vysoký dopyt po plyne

Vplyv počasia bol najvýznamnejší v januári. Nízke teploty v Ázii spôsobili výrazný nárast dopytu po skvapalnenom zemnom plyne v Číne, Južnej Kórei a Japonsku. Navyše, odstávky jadrových elektrární v Japonsku a potreba nahradenia ich výkonu plynovými zdrojmi výroby spôsobili dodatočný nárast dopytu po skvapalnenom zemnom plyne. V tomto období boli pritom z dôvodu porúch odstavené viaceré významné exportné LNG terminály po celom svete. Dôsledkom toho bol nízky prísun LNG do Európy a v niektorých prípadoch aj preprava LNG z Európy do Ázie. To malo za následok nárast ťažby plynu z európskych podzemných zásobníkov a celkovo výrazné zhoršenie výhľadu bilancie ponuky a dopytu na trhu so zemným plynom v danom roku. Očakávaný deficit ponuky plynu voči jeho spotrebe vyústil do výrazného nárastu cien.

 

Rastové očakávania cien emisných povoleniek

Podobne ako ceny plynu, výrazný nárast zaznamenali za uplynulé 3 mesiace aj emisné povolenky. V úvodnom mesiaci roka boli pozastavené primárne aukcie na nákup povoleniek. Tento fakt spôsobil, že už v závere roka 2020 si spoločnosti v predstihu nakúpili časť očakávanej potreby povoleniek na nasledujúce obdobie. Tým vytvorili tlak na ich cenu a rok 2021 preto emisie otvorili na historických maximách v podobe 34 €/t. Neuplynul ani týždeň a ceny povoleniek dosiahli nové maximum 35 €/t. Po dosiahnutí tejto hranice sa trh na chvíľu upokojil a nasledujúce 3 týždne ceny povoleniek oscilovali v pásme 31 až 35 €/t. Oscilačné pásmo ukončil článok od spoločnosti Bloomberg, ktorý odhalil, že hedžové fondy očakávajú do konca roka 2021 cenu povoleniek na úrovni 100 €/t. V priebehu nasledujúceho týždňa cena povolenky narástla takmer o 20 % a priblížila sa k psychologickej hranici 40 €/t. Dnes už je však aj táto hranica definitívne prekonaná a ceny povoleniek pokračujú v náraste, ktorý je aj naďalej podporovaný pozitívnym ekonomickým sentimentom.

 

Obnoviteľné zdroje energie nestíhali pokryť dopyt

Na trhu elektrickej energie sme videli rovnaký priebeh ako v plyne a emisných povolenkách, keďže tieto sa aktuálne priamo podieľajú na výrobe cenotvornej elektriny. Cena elektrickej energie preto v tomto období výrazne narástla. Okrem toho sa prejavili aj obnoviteľné zdroje a ich zvyšujúci sa podiel vo výrobnom mixe. Vo Veľkej Británii preto v úvode januára, pri chladnom počasí a nízkej veternej produkcii, dosiahli hodinové ceny na vnútrodennnom trhu hodnotu 1000 £/MWh, čo predstavovalo historické maximum. O týždeň neskôr došlo v dôsledku nedostatočných výrobných zdrojov v Rakúsku k poklesu frekvencie v systéme, čo takmer vyústilo do výpadku siete a len veľmi tesne sa podarilo vyhnúť prerušeniu dodávok elektriny v časti Európy. Naproti tomu, dobrá situácia s vodnými zdrojmi elektriny na Balkáne mala za následok, že sa ceny v našom regióne pohybovali blízko úrovne cien západnej Európy.


Martin Kopča

Martin Kopča
odborník na energetické trhy a obchodovanie s energiami

V energetike pracujem 10 rokov. Aktuálne sa venujem obchodovaniu s plynom, elektrinou a emisnými povolenkami. Pri obchodovaní využívame informácie ohľadom ponukovo-dopytovej bilancie systému, aktuálne správy od spravodajských agentúr, ako aj rozličné nástroje technickej analýzy.

Zobraziť články


Výhodnejšia elektrina zo zľavou až 18 % pre firmy

So zľavou na elektrinu sa podniká ľahšie.  Zľavu si môžete uplatniť pre všetky odberné miesta.

Zistiť viac  

Mohlo by vás zaujímať