Za uplynulé 3 mesiace ceny komodít výrazne vzrástli. Dôvodov na ich nárast bolo hneď niekoľko. Jedným z nich je všeobecne pozitívna nálada na trhu v súvislosti s ohlásenými balíkmi podpory zo strany USA a Číny. Ďalším dôvodom sú kroky niektorých významných producentov ropy a plynu obmedzujúcich produkciu s cieľom vyhnúť sa možným prebytkom na trhu v blízkej dobe. To sa prejavilo predovšetkým na cenách plynu v Európe, pretože dlhotrvajúca zima vyústila vo zvýšený dopyt, čo ešte viac podporilo rast cien. Vplyv pandémie kovidu na zdravotnú situáciu vo viacerých krajinách dodal do rastúcich trhov zvýšenú volatilitu.

Ceny ropy a optimizmus na trhu s ropou

V úvode marca narástli ceny ropy Brent zo 63 $/b na 71 $/b v priebehu týždňa. Saudská Arábia totiž deklarovala, že je pripravená pokračovať v obmedzení svojej produkcie s cieľom predísť prepadu cien z dôvodu prebytku ponuky ropy na trhu. Neskôr sa objavili správy o zhoršujúcej sa pandemickej situácii v Južnej Amerike a Indii, čo spôsobilo prepad cien. V závere marca uviazla loď Evergreen v Suezskom prieplave a ceny opäť narástli. Aj po uvoľnení zakliesnenej lode ceny opäť rástli a to predovšetkým v dôsledku pozitívneho výhľadu na vývoj trhu v nadväznosti na ohlásené podpory ekonomiky zo strany USA a Číny. Ďalšia korekcia cien smerom nadol prišla po tom, ako sa ukázalo, že negociácie Iránu ohľadom ich jadrového programu sa vyvíjajú správnym smerom, a teda by v blízkej dobe mohli opäť predávať svoju ropu na medzinárodných trhoch. Táto obava z prebytku ropy na trhu však bola prevážená pozitívnymi správami z hospodárstva USA, ako aj očakávaniami zvýšeného dopytu po rope s prichádzajúcim obdobím letného cestovania. Cena ropy Brent narástla na dvojročné maximá.

Ponuka plynu nestačí pokryť aktuálny zvýšený dopyt

Nárast cien Brentu vplýval aj na ceny plynu a tie taktiež zaznamenali nárast, nakoľko cena niektorých dlhodobých kontraktov na nákup plynu v sebe obsahuje odkaz na ceny ropy. Ešte väčší vplyv na ceny však mala dlhotrvajúca zima v Európe, ktorá predĺžila vykurovaciu sezónu až do mája, čím vytvorila zvýšený dopyt po plyne. Navyše, vysoké ceny emisných povoleniek spôsobili, že plynové elektrárne nahrádzali uhoľné elektrárne pri výrobe elektriny, keďže plynové elektrárne vyprodukujú v priemere len tretinu emisií uhoľných elektrární. Strana ponuky plynu na zvýšený dopyt nezareagovala dostatočne, pretože spoločnosť Gazprom odmietla objednať dodatočnú prepravnú kapacitu do Európy cez Ukrajinu. Vysoký dopyt po plyne v Európe v kombinácii s vysokými cenami LNG v Ázii viedli k postupnému nárastu TTF mesačných cien až na úroveň štvornásobku ich hodnoty spred roka.


Obchodovanie s emisnými kvótami a stabilizácia cien emisných povoleniek

Ako už bolo spomenuté, v období od marca do mája stúpli aj ceny emisných povoleniek. Hlavným ťahúňom tohto nárastu boli finanční investori, hľadajúci výnosy v čase úrokových sadzieb blízkych nule. Investícia do emisných povoleniek sa naozaj javí ako málo riziková, keďže pre dosiahnutie cieľov súvisiacich so znižovaním emisií bude potrebné, aby bola cena emisných povoleniek ešte vyššia. K rastu cien povoleniek prispela aj nezvyčajne dlhá vykurovacia sezóna a nízka úroveň produkcie zelenej elektriny z obnoviteľných zdrojov. Nárast cien sa zastavil až po tom, ako centrálna banka v USA pripustila, že v prípade preukázania hospodárskeho oživenia prestane s nákupom dlhopisov. V tomto období sa spúšťalo aj obchodovanie s komoditami v britskom systéme emisných povoleniek. To spôsobilo, že niektoré britské spoločnosti odpredali európske emisné certifikáty, ktoré dovtedy vlastnili. Správa FEDu a čiastočný odpredaj európskych povoleniek vyústili v prepad cien EUA o viac ako 10 % v priebehu 2 dní. Momentálne sa ceny stabilizovali v pásme 50 €/t až 55 €/t.

Porovnanie cien elektriny za uplynulých 10 rokov

Aj ceny elektriny zaznamenali za uplynulé 3 mesiace výrazný nárast. Nakoľko plyn aj emisné certifikáty sa používajú pri výrobe elektriny, tento pohyb nie je prekvapením. Navyše aj produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov bola v tomto období netradične nízka, čo cenám na spotovom trhu tiež nepomohlo klesať. Vysoké sú aj ceny forwardov, pretože na aktuálnych úrovniach sme sa nachádzali naposledy v roku 2008. Pokiaľ ide o lokálny trh, v úvode apríla bola spustená prevádzka dlho očakávaného slovensko-maďarského prepojenia. Nové 400 kV linky pomohli zmierniť tlak na tento preťažený cezhraničný profil. Cenové úrovne Slovenska a Maďarska sa vďaka tomu, podľa očakávaní, priblížili. Úzke miesto v systéme sa, zdá sa, posunulo na hranicu DE/CZ.

O autorovi

Martin Kopča

V energetike pracujem 10 rokov. Aktuálne sa venujem obchodovaniu s plynom, elektrinou a emisnými povolenkami. Pri obchodovaní využívame informácie ohľadom ponukovo-dopytovej bilancie systému, aktuálne správy od spravodajských agentúr, ako aj rozličné nástroje technickej analýzy.

Ďalšie články autora: