Okrem udržateľnosti, ekológie a elektromobility je jednou z popredných tém ZSE Drive aj bezpečnosť. Bezpečná jazda je kľúčová pre ochranu života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky. Rovnakú dôležitosť však má aj bezpečné nabíjanie. To je pre ZSE Drive jednou z priorít. Preto podniká nevyhnutné kroky, aby sa predišlo riziku vzniku požiaru a iných nebezpečenstiev.

Tento cieľ bolo možné dosiahnuť vďaka spoločnosti BlazeCut, ktorá zabezpečuje automatický hasiaci systém T Séria. BlazeCut systém T Séria je určený na ochranu malých uzavretých priestorov s väčším rizikom požiaru akými sú elektrické zariadenia alebo motorové priestory vozidiel, strojov a rekreačných plavidiel. Malé elektrické zariadenia ako sú elektrické rozvádzače, poistkové skrine, racky, 3D tlačiarne možno nájsť v každej domácnosti, kancelárií či výrobnej budove. Každé z týchto zariadení predstavuje zvýšené riziko vzniku požiaru a potencionálnu hrozbu pre okolité zariadenia a samotnú budovu. Inštalácia systému BlazeCut T Séria je jednoduchá. Systém pracuje automaticky na princípe detekcie vysokých teplôt, nezávisle od elektrického napájania. Hasiaca látka je uskladnená priamo v hadičke, ktorá zároveň plní aj funkciu detekcie požiaru. Keď teplota v chránenom priestore dosiahne kritickú hranicu, teplocitná hadička sa v mieste s najvyššou teplotou pretaví a vytvorí otvor, cez ktorý sa celý obsah hasiva pod tlakom uvoľní priamo do ohniska požiaru.

Hasiaci systém je vhodný pre hasenie požiarov triedy A, B aj C a elektrických zariadení pod napätím, čím umožňuje chrániť akýkoľvek priestor. Systém obsahuje čistú a účinnú plynovú hasiacu látku. Hasivo je nevodivé, nekorozívne, odolné voči zmenám teploty, bezpečné pre ľudí, nezanecháva zvyšky, nepoškodzuje hasené predmety a zariadenia a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Zariadenie nepotrebuje napájanie a je v nepretržitej prevádzke. Spúšťa sa automaticky na základe zvýšenej teploty nad 100°C.

,,S pribúdajúcou popularitou elektrických vozidiel (EV) sa potreba efektívneho protipožiarneho zabezpečenia priestorov s nabíjaním EV stáva kľúčovou pri ochrane ľudí a majetku. Slovenská spoločnosť BlazeCut s.r.o. vyrába hasiace systémy so špecializáciou na lokálnu protipožiarnu ochranu. To znamená, že sa sústredíme na zachytenie a uhasenie požiaru priamo v mieste jeho vzniku a zabráneniu tak jeho rozšíreniu do okolitého priestoru. Hasiaci systém BlazeCut T Sériu sme v tomto prípade inštalovali do nabíjacej stanice, aby sme predchádzali požiaru v dôsledku skratu, preťaženia alebo iného problému na nabíjacej stanici. Následný požiar by sa mohol preniesť na nabíjané vozidlo, okolité vozidlá alebo priestor garáže.‘‘doplnil výkonný riaditeľ Branislav Minárik. Ako firma zameraná na elektromobilitu, elektrické autá a nabíjacie stanice je nevyhnutné zákazníkom ponúkať aj bezpečnosť pri ich užívaní. Týmto spôsobom zabezpečuje ZSE Drive nie len ochranu zákazníkov a ich majetku, ale aj dlhodobú spoľahlivosť a efektívnosť nabíjacích zariadení.

O autorovi

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu.

Ďalšie články autora: