Vďaka čisteniu, údržbe a pravidelnému servisu klimatizácie zabezpečíte jej bezproblémovú prevádzku, predĺženú životnosť a zabránite zvyšovaniu spotreby elektrickej energie. Zároveň tak dokážete predísť aj možným zdravotným rizikám. Aj napriek tomu, že dnešné klimatizácie majú samočistiace režimy, dezinfekčné funkcie a množstvo filtrov, pravidelnú odbornú kontrolu vyškoleným technikom to nenahradí.

Odborný profylaktický servis

Pojem „profylaktika“ predstavuje pravidelnú preventívnu údržbu klimatizačných zariadení. Túto údržbu by mali vykonávať len vyškolení servisní technici s osvedčením o odbornej spôsobilosti. Vykonávanie profylaktického servisu je nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť vašej klimatizácie. Zabraňuje tvorbe baktérií a plesní, ktoré majú negatívny vplyv na naše zdravie. Pravidelnou údržbou predchádzate poruchám a vyčistenie klimatizácie dokáže znížiť spotrebu energie a následne aj vynaložené finančné prostriedky.

Odporúčané obdobie pre vykonanie údržby je spravidla raz ročne, a to predovšetkým v 2 obdobiach – pred začiatkom letnej sezóny (marec, apríl) alebo po jej ukončení (október, november). Je už len na vás, ktoré obdobie si vyberiete, no najmä kedy si to samotná klimatizácia v rámci prevencie porúch a eliminácie šírenia baktérií vyžaduje.

Ak si vyberiete klimatizáciu zo širokej ponuky od ZSE, získate v cene riešenia pravidelné ročné servisné prehliadky a čistenie zariadenia počas celého obdobia platnosti zmluvy.

Profesionálny profylaktický servis od ZSE zahŕňa nasledovné úkony:

 • vizuálna obhliadka vonkajšej a vnútornej jednotky
 • čistenie vnútornej jednotky
 • kontrola elektrických častí zariadenia
 • kontrola správnej funkcie zariadenia
 • kontrola tesnosti spojov a kotvenia
 • diagnostika porúch zariadenia

Servisná prehliadka a hĺbkové čistenie profesionálmi sa odporúča raz ročne. Ak však spĺňate niektoré z nasledovných bodov, je vhodné, aby ste sa o klimatizáciu starali častejšie.

 • Ak máte doma mačku alebo psa.
 • Väčšiu časť vášho bytu pokrývajú koberce, ktoré zvyšujú prašnosť prostredia.
 • Bývate v centre mesta s intenzívnou dopravou a väčšou mierou znečistenia vzduchu.
 • Klimatizáciu používate aj na prikurovanie počas chladnejších dní.

Základné čistenie zvládnete aj sami

Okrem pravidelných profylaktických servisov by ste svoju klimatizáciu mali sami kontrolovať aspoň raz za mesiac. Návod na základnú údržbu dostanete spolu s manuálom pri zakúpení klimatizácie. Dôležité je vyčistiť vonkajšiu vzduchovú filtráciu, ktorá zachytáva najhrubšie nečistoty. Nachádza sa pod prednou plastovou časťou vnútornej jednotky. Vždy sa riaďte pokynmi výrobcu, avšak postup čistenia je spravidla nasledovný:

 1. Klimatizáciu vypojte z elektrickej siete.
 2. Povrch vnútornej jednotky poutierajte mäkkou vlhkou handričkou.
 3. Otvorte predný kryt a vyberte vzduchové filtre.
 4. Hrubé nečistoty (prach, srsť domácich zvierat) jemne povysávajte vysávačom so štetinovým nadstavcom.
 5. Filtre opatrne umyte pod tečúcou vlažnou vodou. Ak sú veľmi znečistené, môžete použiť saponát. Filter nikdy nevkladajte do umývačky riadu. Teplo by ho mohlo poškodiť.
 6. Filtre nechajte dôkladne vyschnúť. Nevystavujte ich slnečnému žiareniu.
 7. Vyčistené filtre vráťte na pôvodné miesto a zatvorte predný panel klimatizácie.
 8. Nezabúdajte ani na vonkajšiu jednotku. Jednoducho ju očistite od hrubých nečistôt (lístia) a poutierajte navlhčenou handričkou.

Ak sa budete o svoju klimatizáciu pravidelne starať, udržiavať ju a servisovať u odborníkov, nemusíte sa obávať žiadnych problémov. Pravidelná údržba klimatizácia je prevencia, ktorá sa vyplatí.

O autorovi

Peter Pirč

Už 20 rokov sa venujem navrhovaniu a inštaláciám klimatizačných systémov. Rád pomôžem s výberom vhodnej klimatizácie, jej umiestnením a spôsobom inštalácie, aby plnila vaše potreby a očakávania.

Ďalšie články autora: