Trh s elektrinou a slovenská obchodná oblasť je v uplynulých rokoch súčasťou prepojeného trhu 4M MC. Tento proces bol odštartovaný už v septembri 2009 prepojením trhov Českej republiky a Slovenska, ku ktorým sa postupne v rokoch 2012 a 2014 pridali Maďarsko a Rumunsko. Od zavedenia 4M MC bola rozvíjaná myšlienka jeho postupného prepojenia s ostatnými okolitými trhmi. Tieto snahy vyústili do formy spolupráce označovanej ako DE-AT-PL-4M MC alebo tiež „Interim Coupling“.

Interim Coupling DE-AT-PL-4M MC

Projekt Interim Coupling bol spustený v roku 2018 na základe požiadavky regulačných úradov a jeho cieľom je prepojenie oblasti 4M MC s Nemeckom, Rakúskom a Poľskom. Projekt vstúpil do implementačnej fázy v roku 2019 s očakávaným spustením 17.6.2021. Keďže projekt je iba prechodnou fázou, jeho finálnym cieľom je prepojenie hraníc regiónu 4M MC s celoeurópskym multiregionálnym projektom MRC (Multi-Regional Coupling) zavedením implicitného prideľovania cezhraničných kapacít na základe metódy NTC (Net-Transfer Capacity) na šiestich európskych hraniciach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT).

Čo je cieľom projektu 4M MC?

Projekt má poskytnúť efektívnejšiu alokáciu cezhraničných kapacít a zvýšiť celkovú likviditu trhu. Prepájanie obchodných oblastí za vzájomnej spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav je najefektívnejším spôsobom ako optimalizovať fyzické a obchodné toky na cezhraničných prepojeniach pri čo najnižších nákladoch a súčasnom zabezpečení technickej bezpečnosti sietí. Úspešným dokončením projektu a finálnym spojením regiónu 4M MC a MRC bude možné dosiahnuť vytvorenie jednotného denného trhu s elektrinou v rámci celej Európy.

Spustenie projektu prináša do praxe viacero noviniek

Je to hlavne implicitné prideľovanie kapacít na slovensko-poľskom profile. Poľsko je z hľadiska exportných a importných možností špecifickou krajinou, ktorá určuje výšku kapacity ako jeden profil pre všetky hranice obchodnej oblasti, teda okrem Slovenska a Nemecka aj Českú republiku.

Denné prideľovanie cezhraničných kapacít

Hodnoty kapacít pre cezhraničný profil SK-PL sa budú teda sprístupňovať rovnako ako hodnoty pre profily SK-HU a CZ-SK, ale hodnota bude vyjadrovať voľnú prenosovú kapacitu iba zo slovenskej strany. V prípade obmedzení prenosu bude možnosťou aj čiastočné rozpojenie trhov, čo znamená odpojenie iba vybraných krajín od spoločnej obchodnej oblasti. Ďalšou novinkou je organizovanie tzv. tieňových aukcií aukčnou kanceláriou JAO, ktoré budú organizované v prípade zlyhania primárnych aukcií. Operatívnou novinkou je zmena uzávierky príjmu objednávok a publikácia výsledkov, ktoré budú navyše prebiehať vo fázach predbežných a neskôr finálnych výsledkov.

O autorovi

Miroslav Chlebiš

15 rokov na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, emisami a zárukami pôvodu. V poslednej dobe sa venujem obchodovaniu zelených produktov, prepájaniu portfólií energetických komodít a rozširovaniu biznisu na zahraničné trhy. Na krátkodobom trhu zas patria k najväčším výzvam automatizácia procesov a napojenie na výrobné zdroje, či úložiská energií.

Ďalšie články autora: