/


EnergoServis

Profesionálna starostlivosť od odborníkov

  • prevádzkovanie energetických zariadení
  • diagnostika a preventívna údržba
  • servis a meranie spotreby elektriny
  • špeciálne merania kvality elektriny

Cena na vyžiadanie

Ak máte záujem, kontaktujte svojho predajcu, zavolajte na Zákaznícku linku 0850 111 555 alebo si zarezervujte stretnutie v ZSE Centre.


Prvý zásah

Zabezpečenie 24-hodinovej pohotovosti na odstránenie poruchy a na obnovu dodávky energií.

Preventívna údržba

Kontrola technického stavu vášho zariadenia.

Zaistenie pracoviska bez dozoru

Manipulácia v prípade plánovanej odstávky alebo neočakávaných okolností.

Termovízne meranie

Raz za dva roky spolu s protokolom a so súpisom nedostatkov a s dohodou o postupe ich odstránenia.

Naši odborníci

  • sú vyškolení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.,
  • na všetky vykonávané činnosti majú odborné školenia a certifikáty,
  • majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkou elektrických zariadení,
  • disponujú kvalitnými a modernými nástrojmi a prístrojmi.

Zabezpečte svoje energetické zariadenia nadštandardným servisom

  • Ak vlastníte alebo prevádzkujete externé energetické zariadenia a nemáte vlastných kvalifikovaných odborníkov na ich údržbu a obsluhu.
  • Zabezpečíme pre vás komplexné energetické riešenia, ktoré vyhovujú vašim potrebám.