/


Virtuálna batéria

Virtuálna batéria

 • elektrinu zo slnka máte vo dne aj v noci
 • pre nové aj existujúce fotovoltiky
 • dostupná na celom Slovensku
Mesačný poplatok s DPH: 3 €

0850 111 555

Telefonická objednávka PONDELOK‑PIATOK 7:00‑19:00

Online objednávka NONSTOP

Potrebujete poradiť?

Vo dne, v noci

Vďaka Virtuálnej batérii odoberáte vlastnú vyrobenú elektrinu zo slnka aj v noci.

50 % úspora

Pri využití Virtuálnej batérie zvýšite úsporu elektriny z vašej fotovoltiky z 40 na 50 %.

Neobmedzená

Do Virtuálnej batérie môžete uložiť elektrinu do výšky celej vašej spotreby.

Je v ZSE

Nemusíte si kupovať domov drahú fyzickú batériu.

Ako to funguje

virtualna bateria
 • spotreba elektriny v domácnosti je najvyššia počas rána a potom podvečer a večer
 • fotovoltické panely však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou minimálna spotreba
 • vo Virtuálnej batérii si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a my vám ju vrátime v čase, keď ju budete potrebovať
 • akonáhle bude vaša spotreba vyššia než výroba, využijete najprv energiu z Virtuálnej batérie a až potom tú z distribučnej siete
 • pri dodávke elektriny z Virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny
 • pri ukladaní elektriny do Virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy

Už viac ako 11 400 zákazníkov po celom Slovensku využíva Virtuálnu batériu od ZSE

Nemáte ešte fotovoltiku?

Vyberte si z našich riešení, komplet na kľúč.

Objaviť fotovoltiku od ZSE

Časté otázky

Virtuálna batéria ZSE funguje ako priebežné úložisko, kam si ukladáte vyrobenú elektrinu, ak jej objem prevyšuje vašu okamžitú spotrebu. V momente, ak je vaša spotreba vyššia, ako vaša výroba, tak si z tohto virtuálneho úložiska beriete elektrinu naspäť. Celkové zúčtovanie uloženej elektriny a jej využitia prebieha zhodne s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny. To znamená, že na faktúre za spotrebu elektriny presne uvidíte, koľko vyrobenej elektriny ste z Virtuálnej batérie využili a koľko elektriny ste spotrebovali od ZSE, ako vášho dodávateľa elektriny.

Maximálne množstvo uloženej elektriny vo Virtuálnej batérii je do výšky spotreby vašej domácnosti, podľa nastavenej periodicity vyúčtovania združenej dodávky elektriny.

Fixný mesačný poplatok je 3 € mesačne (vrátane DPH).

Pri odbere elektriny z Virtuálnej batérie, čiže keď si beriete elektrinu z Virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu, platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade ukladania elektriny do Virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Zákazník, ktorý má záujem o Virtuálnu batériu od ZSE musí spĺňať nasledovné:

 • mať nainštalované fotovoltické zariadenie, riadne uvedené do prevádzky a pripojené k distribučnej sústave
 • odber elektriny od ZSE
 • výroba elektriny (odovzdávacie miesto) zaradené do ZSE

Virtuálnu batériu od ZSE môžu využívať všetci zákazníci, ktorí odoberajú elektrinu od ZSE bez ohľadu na distribučné územie, to znamená kdekoľvek na Slovensku, samozrejme - za splnenia predchádzajúcich podmienok.

Áno. Virtuálnu batériu od ZSE môžete mať bez ohľadu na to, od koho máte inštalované fotovoltické zariadenie na vašom dome. To sa vzťahuje na fotovoltické riešenia inštalované v minulosti, ako aj na fotovoltické riešenia, o ktorých domácnosti ešte len uvažujú.

Fyzická batéria je umiestnená priamo v domácnosti zákazníka, virtuálna batéria je virtuálne úložisko, ktoré prevádzkuje ZSE (zákazník ju nemá fyzicky umiestnenú doma). Ďalší rozdiel je v cene týchto batérií. Fyzická batéria stojí niekoľko tisíc eur a Virtuálnu batériu ZSE poskytuje za poplatok 3 € mesačne. Ak zákazník vlastní fyzickú batériu a je stále pripojený do distribučnej siete, platí variabilné poplatky len za elektrinu, ktorú odoberie z distribučnej siete (ak sa mu náhodou minie uložená elektrina z batérie). V prípade virtuálnej batérie zákazník platí pri odbere elektriny z virtuálnej batérie len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (keď si berie elektrinu z virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu). V prípade ukladania elektriny do virtuálnej batérie neplatí zákazník nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

V tomto prípade nefunguje odber zo siete ani z Virtuálnej batérie. Ukladanie prebytkov do Virtuálnej batérie taktiež nebude možné.

Virtuálna batéria nemá vplyv na získanie finančného príspevku. Finančný príspevok nie je možné získať špeciálne na Virtuálnu batériu, ale len na celé fotovoltické riešenie.

Elektrinu uloženú vo Virtuálnej batérii vám kompenzujeme v rovnakom pomere VT a NT ako v prípade vášho štandardného odberu zo siete.

To závisí od celkovej spotreby elektriny vo Vašej domácnosti a od spôsobu ako v priebehu dňa vaša domácnosť funguje z pohľadu spotreby elektriny. V súčasnosti najpredávanejším riešením je ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp s 10 panelmi a s Virtuálnou batériou k tomu. Úžitok z virtuálnej batérie pocítite akonáhle si do nej uložíte aspoň 300 kWh ročne.

Vyúčtovací cyklus Virtuálnej batérie je zhodný s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny, nemôžete si ho nastaviť inak.

, nemôžete si ho nastaviť inak.

Zariadenia

Klimatizácie   Fotovoltika   Nabíjanie elektromobilu