/


Virtuálna batéria

 • prebytočnú elektrinu vám odložíme na neskôr u nás
 • služba poskytovaná iba v ZSE

2 €

s DPH mesačne

Chcete sa niečo opýtať?

Volať: 0850 111 555 Dohodnúť stretnutie

Všetko o fotovoltike od ZSE:

Neobmedzená kapacita

Do virtuálnej batérie môžete uložiť elektrinu do výšky celej vašej spotreby.

Úspora až 40 %

Pri využití virtuálnej batérie zvýšite úsporu elektriny z 30 na 40 %.

Deň/Noc

Vďaka virtuálnej batérii odoberáte vlastnú elektrinu aj v noci.

Umiestnená v ZSE

Nemusíte si kupovať vlastnú fyzickú batériu.

Ako to funguje

 • spotreba elektriny v domácnosti je najvyššia počas rána a potom podvečer a večer
 • fotovoltické panely však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou minimálna spotreba
 • vo virtuálnej batérii si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a my vám ju vrátime v čase, keď ju budete potrebovať
 • akonáhle bude vaša spotreba vyššia než výroba, využijete najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom tú z distribučnej siete
 • pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny
 • pri ukladaní elektriny do virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy

Za akú dobu musím minúť prebytočnú elektrinu vo virtuálnom úložisku. Môžem si elektrinu vyrobenú v letnom období minúť v zimnom období alebo sa mi úložisko každý mesiac vynuluje?

 • Služba Virtuálna batéria funguje ako priebežné úložisko, kam si ukladáte vyrobenú elektrinu, ak je vyššia, ako vaša okamžitá spotreba. V momente, ak je vaša spotreba vyššia, ako vaša výroba, tak si z tohto virtuálneho úložiska beriete elektrinu naspäť. Celkové zúčtovanie virtuálne uloženej elektriny a jej využitia prebieha raz ročne, vždy k 31. To znamená, že presne uvidíte, koľko vyrobenej elektriny ste si uložili vo virtuálnej batérii, koľko ste z virtuálnej batérie využili a koľko elektriny ste spotrebovali od ZSE, ako vášho dodávateľa elektriny.

Koľko elektriny si môžem maximálne uložiť do virtuálnej batérie?

 • Maximálne množstvo virtuálne uloženej elektriny je do výšky ročnej spotreby vašej domácnosti.

Aké sú poplatky spojené s virtuálnou batériou?

 • Pri odbere elektriny z virtuálnej batérie, čiže keď si beriete elektrinu z virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu, platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade ukladania elektriny do virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Kto môže využívať virtuálnu batériu?

 • V pilotnej fáze poskytovania virtuálnej batérie poskytujeme túto službu zákazníkom, ktorí odoberajú elektrinu od ZSE a zakúpia si fotovoltické riešenie od ZSE po 1. 2. 2019.

Môžu virtuálnu batériu využívať aj zákazníci mimo územia ZSE?

 • Virtuálnu batériu môžu využívať všetci zákazníci, ktorí odoberajú elektrinu od ZSE a majú riešenie ZSE Fotovolt. Výnimkou sú jedine zákazníci, ktorí spadajú do distribučného územia Stredoslovenskej distribučnej (v súčasnosti neumožňuje zasielanie prebytkov do ich distribučnej siete).

Kedy začnete poskytovať službu Virtuálna batéria aj zákazníkom, ktorí si fotovoltické riešenie zakúpili od ZSE pred
1. 2. 2019 alebo majú fotovoltiku od iného dodávateľa?

 • V tomto momente ešte nevieme presne povedať, kedy bude služba poskytovaná aj ostatným zákazníkom.

Poskytujú virtuálnu batériu aj iné spoločnosti?

 • Podľa našich informácií, ZSE ako jediné na Slovensku poskytuje túto službu.

Aký je rozdiel medzi fyzickou a virtuálnou batériou?

 • Fyzická batéria je umiestnená priamo v domácnosti zákazníka, virtuálna batéria je virtuálne úložisko, ktoré prevádzkuje ZSE (zákazník ju nemá fyzicky umiestnenú doma ako fyzickú batériu). Ďalší rozdiel je v cene týchto batérií. Fyzická batéria stojí niekoľko tisíc eur a virtuálna batéria je služba, ktorú ZSE poskytuje za poplatok 2 ◊ mesačne. Ak zákazník vlastní fyzickú batériu a je stále pripojený do distribučnej siete, platí variabilné poplatky len za elektrinu, ktorú odoberie z distribučnej siete (ak sa mu náhodou minie uložená elektrina z batérie). V prípade virtuálnej batérie zákazník platí pri odbere elektriny z virtuálnej batérie distribučné poplatky (keď si berie elektrinu z virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu). V prípade ukladania elektriny do virtuálnej batérie neplatí zákazník nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Čo sa stane v prípade výpadku distribučnej siete (elektriny)?

 • V tomto prípade nefunguje odber zo siete ani z virtuálnej batérie. Ukladanie prebytkov do virtuálnej batérie taktiež nebude možné.

Má virtuálna batéria vplyv na získanie finančného príspevku z programu Zelená domácnostiam II? Môžem získať
finančný príspevok na virtuálnu batériu?

 • Virtuálna batéria nemá vplyv na získanie finančného príspevku. Finančný príspevok nie je možné získať špeciálne na virtuálnu batériu, ale len na celé fotovotlické riešenie.

Čo v prípade vysokej a nízkej tarify (VT a NT)?

 • Elektrinu uloženú vo virtuálnej batérii vám vrátime v rovnakom pomere VT a NT ako v prípade vášho štandardného odberu zo siete.

Koľko panelov si od vás mám zakúpiť, aby som čo najlepšie využil virtuálnu batériu?

 • Väčšina domácností si vystačí so 16-timi panelmi, záleží však od vašej plánovanej spotreby. Úžitok z virtuálnej batérie pocítite akonáhle si do nej uložíte aspoň 300 kWh ročne.

Môžem si stanoviť vlastný termín vyúčtovania virtuálnej batérie?

 • Vyúčtovací cyklus je v rámci pilotnej prevádzky pevný, trvá 1 rok, a to od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka.

Vyberte si vaše nové riešenie na kľúč

Objavte fotovoltiku od ZSE

Všetko, čo by ste chceli vedieť o fotovoltike.

Objaviť fotovoltiku od ZSE

Chcete sa niečo opýtať?

0850 111 555
Dohodnúť stretnutie


Zariadenia

Klimatizácie   Fotovoltika   Solárne kolektory   Tepelné čerpadlá   Nabíjanie elektromobilu