/


Virtuálna batéria

 • prebytočnú elektrinu vám odložíme na neskôr u nás
 • bez potreby mať fyzickú batériu v dome

2 €

s DPH mesačne

Chcete sa niečo opýtať?

Volať: 0850 111 555 Dohodnúť stretnutie

Všetko o fotovoltike od ZSE:

Neobmedzená kapacita

Do virtuálnej batérie môžete uložiť elektrinu do výšky celej vašej spotreby.

Úspora až 50 %

Pri využití virtuálnej batérie zvýšite úsporu elektriny z 40 na 50 %.

Deň/Noc

Vďaka virtuálnej batérii odoberáte vlastnú elektrinu aj v noci.

Umiestnená v ZSE

Nemusíte si kupovať vlastnú fyzickú batériu.

Ako to funguje

 • spotreba elektriny v domácnosti je najvyššia počas rána a potom podvečer a večer
 • fotovoltické panely však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou minimálna spotreba
 • vo virtuálnej batérii si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a my vám ju vrátime v čase, keď ju budete potrebovať
 • akonáhle bude vaša spotreba vyššia než výroba, využijete najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom tú z distribučnej siete
 • pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny
 • pri ukladaní elektriny do virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy

Ako postupovať, ak mám záujem o Virtuálnu batériu?

Od 1. 3. 2021 je služba Virtuálna batéria dostupná každému zákazníkovi z radov domácností s dokončeným a odovzdaným fotovoltickým dielom uvedeným do prevádzky na území celého Slovenska, bez ohľadu na dátum uvedenia diela do prevádzky. Podmienkou je uzavretá Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa v domácnosti so spoločnosťou ZSE Energia, a.s., aktívny odber elektriny v tarife pre domácnosti a zhoda miesta inštalácie s odberným miestom zákazníka.

Zúčtovacie obdobie za službu Virtuálna batéria bude od 1. 4. 2021 zhodné so zúčtovacím obdobím Združenej dodávky za elektrinu. 

Ak máte záujem o službu Virtuálna batéria a máte uzavretú Zmluvu o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti so spoločnosťou ZSE Energia, a.s., prosím, pošlite nám e-mail s predmetom „Mám záujem o Virtuálnu batériu“ na e-mailovú adresu kontakt@zse.sk a v e-maile uveďte, či ste na fotovoltiku využili štátny príspevok. Naši kolegovia Vám následne odošlú Zmluvnú dokumentáciu. 

Ak máte záujem o službu Virtuálna batéria a zatiaľ nemáte uzavretú Zmluvu o združenej dodávke elektriny pre odberateľa v domácnosti so spoločnosťou ZSE Energia, a.s., je potrebné najprv zrealizovať zmenu vášho dodávateľa. Najrýchlejšou cestou je vyplnenie nasledovného online formuláru.

Za akú dobu musím minúť prebytočnú elektrinu vo virtuálnom úložisku? Môžem si elektrinu vyrobenú v letnom období minúť v zimnom období alebo sa mi úložisko každý mesiac vynuluje?

 • Služba Virtuálna batéria funguje ako priebežné úložisko, kam si ukladáte vyrobenú elektrinu, ak je vyššia, ako vaša okamžitá spotreba. V momente, ak je vaša spotreba vyššia, ako vaša výroba, tak si z tohto virtuálneho úložiska beriete elektrinu naspäť. Celkové zúčtovanie virtuálne uloženej elektriny a jej využitia prebieha zhodne s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny. To znamená, že presne uvidíte, koľko vyrobenej elektriny ste si uložili vo virtuálnej batérii, koľko ste z virtuálnej batérie využili a koľko elektriny ste spotrebovali od ZSE, ako vášho dodávateľa elektriny.

Koľko elektriny si môžem maximálne uložiť do virtuálnej batérie?

 • Maximálne množstvo virtuálne uloženej elektriny je do výšky spotreby vašej domácnosti, podľa nastavenej periodicity vyúčtovania združenej dodávky elektriny.

Koľko stojí virtuálna batéria?

 • Služba stojí 2 € mesačne (vrátane DPH).

Aké sú poplatky spojené s virtuálnou batériou?

 • Pri odbere elektriny z virtuálnej batérie, čiže keď si beriete elektrinu z virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu, platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade ukladania elektriny do virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Kto môže využívať virtuálnu batériu?

 • Od 1. 3. 2021 je služba Virtuálna batéria poskytovaná každému zákazníkovi, ktorý o ňu prejaví záujem.

Môžu virtuálnu batériu využívať aj zákazníci mimo územia ZSE?

 • Virtuálnu batériu môžu využívať všetci zákazníci, ktorí odoberajú elektrinu od ZSE.

Kedy začnete poskytovať službu Virtuálna batéria aj zákazníkom, ktorí si fotovoltické riešenie zakúpili od ZSE pred 1. 2. 2019 alebo majú fotovoltiku od iného dodávateľa?

 • Od 1. 3. 2021.

Poskytujú virtuálnu batériu aj iné spoločnosti?

 • Na Slovensku prišla s touto službou ZSE ako prvá a niektorí menší dodávatelia sa nás snažia kopírovať.

Aký je rozdiel medzi fyzickou a virtuálnou batériou?

 • Fyzická batéria je umiestnená priamo v domácnosti zákazníka, virtuálna batéria je virtuálne úložisko, ktoré prevádzkuje ZSE (zákazník ju nemá fyzicky umiestnenú doma ako fyzickú batériu). Ďalší rozdiel je v cene týchto batérií. Fyzická batéria stojí niekoľko tisíc eur a virtuálna batéria je služba, ktorú ZSE poskytuje za poplatok 2 ◊ mesačne. Ak zákazník vlastní fyzickú batériu a je stále pripojený do distribučnej siete, platí variabilné poplatky len za elektrinu, ktorú odoberie z distribučnej siete (ak sa mu náhodou minie uložená elektrina z batérie). V prípade virtuálnej batérie zákazník platí pri odbere elektriny z virtuálnej batérie distribučné poplatky (keď si berie elektrinu z virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu). V prípade ukladania elektriny do virtuálnej batérie neplatí zákazník nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Čo sa stane v prípade výpadku distribučnej siete (elektriny)?

 • V tomto prípade nefunguje odber zo siete ani z virtuálnej batérie. Ukladanie prebytkov do virtuálnej batérie taktiež nebude možné.

Má virtuálna batéria vplyv na získanie finančného príspevku z programu Zelená domácnostiam II? Môžem získať
finančný príspevok na virtuálnu batériu?

 • Virtuálna batéria nemá vplyv na získanie finančného príspevku. Finančný príspevok nie je možné získať špeciálne na virtuálnu batériu, ale len na celé fotovotlické riešenie.

Čo v prípade vysokej a nízkej tarify (VT a NT)?

 • Elektrinu uloženú vo virtuálnej batérii vám vrátime v rovnakom pomere VT a NT ako v prípade vášho štandardného odberu zo siete.

Koľko panelov si od vás mám zakúpiť, aby som čo najlepšie využil virtuálnu batériu?

 • Väčšina domácností si vystačí so 16-timi panelmi, záleží však od vašej plánovanej spotreby. Úžitok z virtuálnej batérie pocítite akonáhle si do nej uložíte aspoň 300 kWh ročne.

Môžem si stanoviť vlastný termín vyúčtovania virtuálnej batérie?

 • Vyúčtovací cyklus Virtuálnej batérie od 1. 3. 2021 je zhodný s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny.

Vyberte si vaše nové riešenie na kľúč

Objavte fotovoltiku od ZSE

Všetko, čo by ste chceli vedieť o fotovoltike.

Objaviť fotovoltiku od ZSE

Chcete sa niečo opýtať?

0850 111 555
Dohodnúť stretnutie


Zariadenia

Klimatizácie   Fotovoltika   Solárne kolektory   Tepelné čerpadlá   Nabíjanie elektromobilu