/


Kontakty

Vyberte oblasť, v ktorej nás chcete kontaktovať:

Vyúčtovanie, platby, preplatky/nedoplatky, upomienky
Predaj-kúpa nehnuteľnosti, stavba domu, zákazník zomrel.
Poruchy a odstávky, nové pripojenie, zmena pripojenia, ukončenie pripojenia
Návody, zariadenie nefunguje
Hlásenie poistnej udalosti, ukončenie služby
Registrácia, prihlásenie, online služby, riešenie problémov