/


Kupujem byt alebo dom

Poradíme vám, ako postupovať pri pripojení alebo zmene pripojenia elektriny a plynu pri kúpe nehnuteľnosti.

Vyberte si, čo potrebujete vybaviť:

Ak predchádzajúci zákazník neukončil odber elektriny, je potrebné, aby požiadal o prepis odberného miesta elektriny na vás.

Prepis medzi dvomi domácnosťami  Prepis z podnikateľa na domácnosť  

Ak má developer uzavretú zmluvu o dodávke elektriny so ZSE Energia, a.s., požiadajte o prepis elektriny z podnikateľa na domácnosť.

Požiadajte o prepis z podnikateľa na domácnosť
Prepis z podnikateľa na domácnosť  

Ak má developer uzavretú zmluvu o dodávke elektriny s iným dodávateľom alebo ukončil zmluvu, zistite termín ukončenia a čo najskôr nás kontaktujte za účelom uzavretia zmluvy. Včasným uzavretím zmluvy predídete odpojeniu elektriny.

Ak vo vašom kúpenom byte alebo dome nie je pripojená elektrina, je potrebné požiadať o pripojenie odberného miesta.

Pripojenie elektriny  

Ak vo vašom kúpenom byte alebo dome nie je pripojená elektrina, je potrebné požiadať o pripojenie odberného miesta po developerovi.

Pripojenie elektriny po developerovi  

Ak predchádzajúci zákazník neukončil odber plynu, je potrebné, aby požiadal o prepis odberného miesta plynu na vás.

Prepis medzi dvomi domácnosťami  Prepis z podnikateľa na domácnosť  

Ak má developer uzavretú zmluvu o dodávke plynu so ZSE Energia, a.s., požiadajte o prepis plynu z podnikateľa na domácnosť.

Prepis z podnikateľa na domácnosť  

Ak má developer uzavretú zmluvu o dodávke plynu s iným dodávateľom alebo ukončil zmluvu, zistite termín ukončenia a čo najskôr nás kontaktujte za účelom uzavretia zmluvy. Včasným uzavretím zmluvy predídete odpojeniu plynu.


Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty