/


Výhodnejší plyn

U nás vám dáme extra zľavu na plyn

  • o 2 % nižšie ceny za dodávku plynu oproti SPP
  • každý rok extra zľava až 12 % z nášho cenníka
  • viazanosť 12, 24 alebo 36 mesiacov

Zľava až 12 %

Z ceny za dodávku plynu v Ponuke PlynVýhoda pri 3-ročnej viazanosti.

Garancia o 2 % nižšie

Cenník pre dodávku plynu je v porovnaní s cenníkom dominantného dodávateľa o 2 % nižší. Neplatí pre regulované firmy tzv. malé podniky.

Extra vyššia zľava

Čím vyššiu viazanosť si vyberiete, tým vyššiu dodatočnú zľavu vám poskytneme. 

Objednajte si do vašej firmy zľavu na plyn a využívajte všetky ZSE výhody

  • Zľava je poskytovaná po podpise Dodatku Ponuka PlynVýhoda z Cenníka za dodávku plynu pre firmy, podnikateľov a organizácie.
  • Výška zľavy závisí od ročnej spotreby plynu vyfakturovanej za posledných 12 kalendárnych mesiacov za všetky odberné miesta.

 

Tarifa Zľava oproti
cenám SPP 
Extra zľava s Ponukou PlynVýhoda (ročne)
podľa viazanosti
12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov
M1
2 % 7,5 % 8,5 % 9,5 %
M2
2 % 8,0 % 9,0 % 10,0 %
M3
2 % 9,0 % 10,0 % 11,0 %
M4 2 % 9,0 % 10,0 % 11,0 %
M5 2 % 10,0 % 11,0 % 12,0 %
M6 2 % 10,0 % 11,0 % 12,0 %
M7 2 % 10,0 % 11,0 % 12,0 %
M8 2 % 10,0 % 11,0 % 12,0 %

Máte spotrebu plynu do 100 MWh?

  • Podľa zákona o energetike patríte medzi malé podniky.
  • Pod pojmom malý podnik sa rozumie koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou najviac 100 MWh za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
  • Koncový odberateľ plynu prostredníctvom vyúčtovacích faktúr preukáže, že za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na všetkých svojich odberných miestach neodobral viac ako 100 MWh.
  • Malý podnik odoberá plyn od dodávateľa za regulované ceny schválené regulačným úradom.
  • Podmienky pre zaradenie do kategórie malý podnik na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.