/


Plyn

Plyn od ZSE využíva už viac ako 95 000 spokojných zákazníkov.

Máte spotrebu plynu do 100 MWh?

  • Podľa zákona o energetike patríte medzi malé podniky.
  • Pod pojmom malý podnik sa rozumie koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou najviac 100 MWh za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
  • Koncový odberateľ plynu prostredníctvom vyúčtovacích faktúr preukáže, že za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na všetkých svojich odberných miestach neodobral viac ako 100 MWh.
  • Malý podnik odoberá plyn od dodávateľa za regulované ceny schválené regulačným úradom.
  • Podmienky pre zaradenie do kategórie malý podnik na obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.