Dodávka poslednej inštancie (DPI)

Ako prebieha DPI

Krok 1.
Pôvodný dodávateľ nemôže dodávať elektrinu alebo plyn
  • Z rôznych dôvodov sa stáva, že niektorí dodávatelia už ďalej nemôžu dodávať energie svojim zákazníkom. 
  • Nehrozí vám prerušenie dodávky elektriny alebo plynu. Dodávku elektriny a plynu zabezpečia dodávatelia poslednej inštancie. 
Krok 2.
Spustenie DPI
  • V ZSE automaticky zabezpečíme dodávku elektriny do domácnosti alebo firmy na západoslovenskom distribučnom území ako dodávateľ poslednej inštancie. 
  • Nie je potrebné navštíviť ZSE Centrum ani telefonovať na Zákaznícku linku ZSE. 
  • Nie je potrebné podpísať zmluvu s dodávateľom poslednej inštancie, zmluva vzniká automaticky zo zákona. O aktivácii dodávky poslednej inštancie budete informovaní aj listom.
  • Dodávku poslednej inštancie elektriny vám bude fakturovať ZSE. Po spustení režimu DPI vám do niekoľkých týždňov zašleme predpis platieb s informáciami k platbe.
Krok 3.
Ukončenie DPI
  • Dodávka poslednej inštancie trvá 3 mesiace. Počas tohto obdobia môžete uzavrieť zmluvu s ľubovoľným dodávateľom elektriny a ukončiť tak režim dodávky poslednej inštancie. Ak tak neurobíte, zostávate zákazníkom ZSE. Zmluva vzniká automaticky, nebudeme vám ju posielať na podpis.
  • Ku dňu automatického ukončenia DPI budú zákazníkom vystavené faktúry za obdobie DPI. Faktúry budú zaslané v priebehu najbližších týždňov po ukončení DPI.
  • V nasledujúcom období sa pre vás nič nemení. Plynulú dodávku elektriny vám budeme zabezpečovať naďalej, a to za rovnaké ceny, ako majú všetci naši zákazníci. 
  • Platby za elektrinu uhrádzajte, prosím, v stanovenej sume a termínoch podľa aktuálneho harmonogramu platieb, tak ako doteraz.

Termíny DPI

Pôvodný dodávateľZačiatok DPIUkončenie DPI
GEON, a. s.1. 8. 202231. 10. 2022
TWINLOGY, s. r. o.26. 1. 202226. 4. 2022
BCF ENERGY, s. r. o.28. 10. 202128. 1. 2022
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.9. 10. 202110. 1. 2022
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty