Overenie platby

Ak potrebujete skontrolovať, či evidujeme vašu platbu, či prebehlo inkaso alebo celkový stav vášho účtu v ZSE, pozrite sa do svojho online účtu.