Ukončenie dodávky elektriny po zosnulom

Krok 1.
Pripravte si
  • zákaznícke číslo zosnulého zákazníka
  • adresu odberného miesta
  • stav elektromera (iba ak nemáte smartmeter) – Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak máte smartmeter – inteligentný elektromer, tak stav elektromera nenahlasujte, bude automaticky odčítaný na diaľku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Viac o smartmetroch

Jeden z dokumentov:

  • Úmrtný list, 
  • Oznámenie o úmrtí odberateľa,
  • právoplatné Rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho,
  • právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Uznesenie o dedičstve.
Krok 2.
Napíšte nám alebo nás navštívte

Žiadosť pošlite e‑mailom z e‑mailovej adresy, ktorú máte u nás nahlásenú na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

Radi vás privítame v našich ZSE Centrách. Stretnutie si môžete rezervovať na presný termín.

Krok 3.
Vašu žiadosť spracujeme
Krok 4.
Po ukončení dodávky elektriny

V prípade úspešného ukončenia dodávky elektriny vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti. 

V prípade preplatku predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame vám oznámiť príslušnému notárovi prejednávajúcemu dedičské konanie existenciu preplatku po zosnulom a po ukončení dedičského konania nám predložte Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku vám.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty