/


Porovnanie riešení ZSE Fotovolt

ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp 4 kWp 5 kWp 7 kWp 10 kWp
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) do 7 do 9 do 10 do 14 nad 14
Počet panelov 8 10 13 18 25
Max. výkon panelov (kWp) 3,16 3,95 5,14 7,11 9,88
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
15 18 24 32 50
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 24 30 40 52 90
Striedač (typ) SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE4000H
SolarEdge
SE5K
SolarEdge
SE7K
SolarEdge
SE9K
Počet fáz striedača
1 fáza 1 fáza 3 fázy 3 fázy 3 fázy
Optimizér (typ)
SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge
Predpokladaná ročná úspora na elektrine (€)* 628 € 799 € 1 015 € 1 429 € 2 020 €
Celková cena 6 490 € 7 690 € 9 390 € 12 990 € 15 990 €

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť

* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2022 pre riešenie s Virtuálnou batériou. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.

ZSE Fotovolt Bezstarosti 3 kWp 4 kWp 5 kWp 7 kWp 10 kWp
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) do 7 do 9 do 10 do 14 nad 14
Počet panelov 8 10 13 18 25
Max. výkon panelov (kWp) 3,16 3,95 5,14 7,11 9,88
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
15 18 24 32 50
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 24 30 40 52 90
Striedač (typ) SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE4000H
SolarEdge
SE5K
SolarEdge
SE7K
SolarEdge
SE9K
Počet fáz striedača
1 fáza 1 fáza 3 fázy 3 fázy 3 fázy
Optimizér (typ)
SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge
Predpokladaná ročná úspora na elektrine (€)* 628 € 799 € 1 015 € 1 429 € 2 020 €
Celková cena 3 000 €
+ 62,36 €/mesiac (72x)
3 500 €
+ 72,08 €/mesiac (72x)
4 500 €
+ 81,81 €/mesiac (72x)
5 500 €
+ 117,92 €/mesiac (72x)
6 500 €
+ 145,69 €/mesiac (72x)

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť

* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2022 pre riešenie s Virtuálnou batériou. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.