Porovnanie riešení - fotovoltika - ZSE

/


Porovnanie riešení fotovoltiky


ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp s Virtuálnou batériou ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp s Virtuálnou batériou ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp s Virtuálnou batériou ZSE Fotovolt Batéria 2,5 kWp ZSE Fotovolt Batéria 3 kWp ZSE Fotovolt Batéria 4 kWp
Batéria (typ) bez batérie bez batérie bez batérie Virtuálna
batéria
Virtuálna
batéria
Virtuálna
batéria
Li-ion
LG RESU7H 7 kWh
Li-ion
LG RESU7H 7 kWh
Li-ion
LG RESU7H 7 kWh
Počet panelov 10 12 16 10 12 16 10 12 16
Ročná spotreba domácnosti (MWh) do 5  5 - 7 nad 7 do 5  5 - 7 nad 7 do 5 5 - 7 nad 7
Cena bez príspevku 5 890 € 6 190 € 7 490 € 5 890 €
+2 € mesačne
6 190 €
+2 € mesačne
7 490 €
+2 € mesačne
 12 490 €  12 990 € 14 290 € 
Finančný príspevok 1 375 € 1 500 € 1 500 € 1 375 € 1 500 € 1 500 € 1 375 € 1 500 € 1 500 €
Cena s príspevkom 4 515 € 4 690 € 5 990 € 4 515 €
+2 € mesačne
4 690 €
+2 € mesačne
5 990 €
+2 € mesačne
11 115 € 11 490 € 12 790 €

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť
Panely (typ) Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp Axitec 280 Wp
Max. výkon panelov (kWp) 2,75 3,30 4,40 2,75 3,30 4,40 2,75 3,30 4,40
Optimizér (typ)
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
SolarEdge
P300
Menič (typ) SolarEdge
3000H
SolarEdge
3000H
SolarEdge
4000H
SolarEdge
3000H
SolarEdge
3000H
SolarEdge
4000H
SolarEdge
3000H
SolarEdge
3000H
SolarEdge
4000H
Počet fáz meniča
1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza
Monitoring výroby systému áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Monitoring spotreby domácnosti za doplatok 500 € za doplatok 500 € za doplatok 500 € za doplatok 500 € za doplatok 500 € za doplatok 500 € áno áno áno
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
16 20 28 16 20 28 16 20 28
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 40 48 64 40 48 64 40 48 64
  ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp s Virtuálnou batériou ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp s Virtuálnou batériou ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp s Virtuálnou batériou ZSE Fotovolt Batéria 2,5 kWp ZSE Fotovolt Batéria 3 kWp ZSE Fotovolt Batéria 4 kWp
Viac informácií Menej informácií