/


Porovnanie riešení ZSE Fotovolt

ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp 1 fáza 3 kWp 3 fázy 4 kWp 1 fáza 4 kWp 3 fázy 5 kWp 3 fázy 7 kWp 3 fázy 10 kWp 3 fázy
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) do 7 do 7 do 9 do 9 do 10 do 14 nad 14
Počet panelov 8 8 10 10 13 18 25
Max. výkon panelov (kWp) 3,16 3,16 3,95 3,95 5,14 7,11 9,88
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
15 15 18 18 24 32 50
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 24 24 30 30 40 52 90
Striedač (typ) SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE3K-RWB
SolarEdge
SE4000H
SolarEdge
SE4K-RWB
SolarEdge
SE5K
SolarEdge
SE7K
SolarEdge
SE9K
Počet fáz striedača
1 fáza 3 fázy 1 fáza 3 fázy 3 fázy 3 fázy 3 fázy
Optimizér (typ)
SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge SolarEdge
Predpokladaná ročná úspora na elektrine (€)* 642 € 642 € 815 € 815 € 1 036 € 1 459 € 2 061 €
Celková cena 6 990 € 7 690 € 7 990 € 8 690 € 10 490 € 12 990 € 15 990 €

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť

* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2022 pre riešenie s Virtuálnou batériou. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.