/


Porovnanie riešení ZSE Fotovolt

ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp 3 kWp 4 kWp 5 kWp 7 kWp
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) do 5  5 - 7 7 - 10 10 - 15 nad 15
Počet panelov 8 10 13 16 24
Max. výkon panelov (kWp) 2,72 3,40 4,42 5,44 8,16
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
15 18 24 28 40
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 24 30 40 50 70
Striedač (typ) SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE4000H
SolarEdge
SE5K
SolarEdge
SE7K
Počet fáz striedača
1 fáza 1 fáza 1 fáza 3 fázy 3 fázy
Optimizér (typ)
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
Predpokladaná ročná úspora na elektrine (€)* 370 € 473 € 628 € 754 € 1 122 €
Celková cena 5 090 € 5 490 € 6 690 € 8 190 € 11 690 €
Finančný príspevok Zelená domácnostiam (v roku 2022) 1 375 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Cena s príspevkom (v roku 2022) 3 715 € 3 990 € 5 190 € 6 690 € 10 190 €
ZSE dotácia (ihneď) 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
Cena so ZSE dotáciou (ihneď) 4 590 € 4 990 € 6 190 € 7 690 € 11 190 €

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť

ZSE Fotovolt Bezstarosti 2,5 kWp 3 kWp 4 kWp 5 kWp 7 kWp
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) do 5  5 - 7 7 - 10 10 - 15 nad 15
Počet panelov 8 10 13 16 24
Max. výkon panelov (kWp) 2,72 3,40 4,42 5,44 8,16
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
15 18 24 28 40
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 24 30 40 50 70
Striedač (typ) SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE4000H
SolarEdge
SE5K
SolarEdge
SE7K
Počet fáz striedača
1 fáza 1 fáza 1 fáza 3 fázy 3 fázy
Optimizér (typ)
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
SolarEdge
P401
Predpokladaná ročná úspora na elektrine (€)* 370 € 473 € 628 € 754 € 1 122 €
Finančný príspevok Zelená domácnostiam (v roku 2022) 1 375 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Cena s príspevkom (v roku 2022) 1 125 €
+ 49,90 €/mesiac (72x)
1 000 €
+ 55,40 €/mesiac (72x)
2 000 €
+ 58,20 €/mesiac (72x)
3 000 €
+ 65,10 €/mesiac (72x)
4 000 €
+ 99,90 €/mesiac (72x)
Celková cena bez príspevku 2 500 €
+ 49,90 €/mesiac (72x)
2 500 €
+ 55,40 €/mesiac (72x)
3 500 €
+ 58,20 €/mesiac (72x)
4 500 €
+ 65,10 €/mesiac (72x)
5 500 €
+ 99,90 €/mesiac (72x)

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť

* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2021 pre riešenie s Virtuálnou batériou. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.