/


Porovnanie riešení fotovoltiky


ZSE Fotovolt Bezstarosti 3 kWp ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp ZSE Fotovolt Štandard 5 kWp
Vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou (MWh) 5 - 7 do 5  5 - 7 7 - 10 nad 10
Počet panelov 10 8 10 13 16
Panely (typ) LG NeON 2 BLACK 330 Wp monokryštalický 330 Wp monokryštalický 330 Wp monokryštalický 330 Wp monokryštalický
Max. výkon panelov (kWp) 3,30 2,64 3,30 4,29 5,28
Monitoring výroby systému áno áno áno áno áno
Monitoring spotreby domácnosti v cene riešenia za doplatok 500 € za doplatok 500 € za doplatok 500 € za doplatok 500 €
Virtuálna batéria v cene riešenia +2 € mesačne +2 € mesačne +2 € mesačne +2 € mesačne
*Ročná úspora nákladov na elektrinu s Virtuálnou batériou 516 € 370 € 473 € 628 € 754 €
Zelená elektrina v cene riešenia +2 € mesačne +2 € mesačne +2 € mesačne +2 € mesačne
Cena bez príspevku 2 500 €
+ 99 €/mesiac (72x)
5 090 € 5 490 € 6 690 € 8 190 €
Finančný príspevok Zelená domácnostiam II 1 500 € 1 375 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Cena s príspevkom 1 000 €
+ 99 €/mesiac (72x)
3 715 € 3 990 € 5 190 € 6 690 €

Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť Zobraziť
Optimizér (typ)
SolarEdge
P370
SolarEdge
P370
SolarEdge
P370
SolarEdge
P370
SolarEdge
P370
Menič (typ) SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE3000H
SolarEdge
SE4000H
SolarEdge
SE5K
Počet fáz meniča
1 fáza 1 fáza 1 fáza 1 fáza 3 fázy
Min. súvislá plocha strechy - šikmá (m2)
16 15 18 24 28
Min. súvislá plocha strechy - rovná (m2) 32 24 30 40 50
  ZSE Fotovolt Bezstarosti 3 kWp ZSE Fotovolt Štandard 2,5 kWp ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp ZSE Fotovolt Štandard 5 kWp
Viac informácií Menej informácií

* Úspora je vypočítaná na základe integrovanej ceny elektriny vrátane DPH v sadzbe DD2 s platnosťou od 1. 1. 2021. Výška úspory je prepočítaná pre minimálny ročný energetický zisk podľa metodiky RAL UZ 73. Dosiahnutá úspora sa može líšiť v závislosti od geografickej polohy, orientácie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.