/

Pripojenie elektriny do bytu/domu od developera

Poradíme vám, ako postupovať pri pripojení elektriny pri kúpe rodinného domu alebo bytu v novostavbe v rámci developerského projektu.

Možnosti ako podať žiadosť

1.

Pripravte si

Od developera zistite číslo Zmluvy o pripojení a EIC.

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

2.

Napíšte nám

Žiadosti pošlite e-mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

V e-maile/v liste uveďte informáciu, že sa jedná o odberné miesto vybudované developerom.

3.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

4.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Ak pripojovací poplatok už uhradil developer, tak vám nebude účtovaný.

5.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

6.

Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte.

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratovej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

7.

Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

1.

Pripravte si

  • číslo Zmluvy o pripojení a EIC - tieto údaje vám poskytne developer
  • adresné a kontaktné údaje

Technické údaje nie sú potrebné, pretože prevádzkovateľ distribučnej sústavy ich už eviduje, keďže odberné miesto už vybudoval developer.

2.

Zavolajte nám

Zákaznícka linka je tu pre vás počas pracovných dní od 7:00 do 19:00.

0850 111 555

Počas telefonátu si dohodneme zmluvné podmienky ako napríklad sumu a frekvenciu preddavkových platieb, doručovanie faktúr, spôsob platby a zasielania preplatkov.

3.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

4.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Ak pripojovací poplatok už uhradil developer, tak vám nebude účtovaný.

5.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

6.

Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte.

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratovej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

7.

Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

1.

Pripravte si

Od developera zistite číslo Zmluvy o pripojení a EIC.

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

V prípade potreby vám s vypĺňaním radi pomôžeme pri vašej návšteve.

2.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  

Počas stretnutia si dohodneme zmluvné podmienky ako napríklad sumu a frekvenciu preddavkových platieb, doručovanie faktúr, spôsob platby a zasielania preplatkov a podpíšete Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

3.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

4.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Ak pripojovací poplatok už uhradil developer, tak vám nebude účtovaný.

5.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

6.

Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty