Radi vám poradíme

Budem mať v zásuvke naozaj inú elektrinu?

Pred vašou zásuvkou neoddelíme zelenú elektrinu od čiernej, pretože to fyzicky nie je možné. Elektrón si totiž nepamätá, či pochádza z jadrovej, uhoľnej alebo zelenej elektrárne. Elektrina v distribučnej sieti by sa dala prirovnať napríklad k rieke, do ktorej pritečú elektróny z rôznych elektrární. Všetky elektróny sa v rieke zmiešajú do homogénnej elektriny a nedá sa prikázať konkrétne „zeleným“ elektrónom, aby pritiekli do určitej domácnosti.

Práve z tohto dôvodu, že sa to nedá fyzicky oddeliť, vznikol na to obchodný mechanizmus vo forme záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, na ktorých je založená aj služba Zelená elektrina.

Elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov (napr. zo slnka, vody, z vetra, biomasy) a nedostáva za to žiadnu dotáciu, požiada o vystavenie záruky pôvodu na ten objem elektriny, ktorú vyrobili. ZSE nakúpi záruky pôvodu elektriny pre svojich zákazníkov, ktorí majú o takúto elektrinu záujem a zároveň im garantuje, že ich celková spotreba je 100 % krytá elektrinou, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov.

Takáto záruka pôvodu je pridelená konkrétnemu zákazníkovi. Zákazníci, ktorí využívajú službu Zelená elektrina, tak prispievajú na ďalší rozvoj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (na Slovensku aj v zahraničí) a aktívne sa podieľajú na znižovaní negatívnych vplyvov činnosti človeka na globálnu klímu a na životné prostredie.

Čo je to záruka pôvodu elektriny?

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad (certifikovaný dokument) potvrdzujúci, že daný podiel elektriny bol skutočne vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. Na Slovensku vydáva záruky pôvodu spoločnosť OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou).

ZSE ako dodávateľ energií záruky pôvodu nevydáva, ale ich nakupuje pre svojich zákazníkov, ktorí majú záujem o elektrinu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov energie. Záruka pôvodu je v systéme riadenom OKTE priradená presne konkrétnemu zákazníkovi podľa objemu jeho spotreby, a teda nemôže byť použitá dva razy.

Odkiaľ pochádza Zelená elektrina?

Zelená elektrina pochádza z elektrární na Slovensku a v zahraničí, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov (napr. zo slnka, z vody, biomasy, vetra). Ak tieto elektrárne nedostávajú za výrobu zelenej elektriny žiadnu dotáciu z verejných zdrojov, môžu požiadať o vystavenie záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorú vyrobili. ZSE potom tieto záruky pôvodu nakupuje pre zákazníkov, ktorí majú záujem o takúto elektrinu.

ZSE nakupuje značnú časť záruk pôvodu elektriny zo Slovenska. V uplynulých rokoch sme nakúpili záruky pôvodu od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární a od viac ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární po celom Slovensku.

Je však dôležité povedať, že klimatické problémy sú globálne, a preto aj riešenia týchto problémov musia byť na globálnej alebo minimálne na celoeurópskej úrovni. Preto je z nášho pohľadu úplne v poriadku, ak sa celkovo v Európe podporuje výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Ak podporujete svojím príspevkom zelené elektrárne, ich počet rastie, zefektívňuje a zlacňuje sa ich produkcia elektriny a aj ich výstavba je postupne lacnejšia. Vo finále sa elektrina z obnoviteľných zdrojov stáva výhodnejšou a dostupnejšou aj pre obchodníkov a dodávateľov elektriny, a vďaka tomu sa postupne zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe jednotlivých krajín (aj Slovenska).

Prečo si musím za Zelenú elektrinu priplatiť?

Ak vám chceme ako dodávateľ energií garantovať, že vaša celková spotreba elektriny je 100 % krytá Zelenou elektrinou, musíme v objeme vašej ročnej spotreby nakúpiť záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. To pre nás predstavuje vyšší náklad spojený s nákupom a manažmentom záruk pôvodu.

Cena za Zelenú elektrinu je teda navyše k štandardným platbám za dodávku elektriny.

Prostriedky získané od zákazníkov za službu Zelená elektrina smerujú k výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov a sú ich dodatočným príjmom. Vďaka tejto podpore môžu zelené elektrárne skvalitňovať svoje výrobné procesy, znižovať výrobné náklady a postupne sa približovať nákladom konvenčných elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z jadra či z fosílnych palív.

Ako si uplatním zľavu s preukazom ISIC ITIC EURO 26

V prípade, že využívate iného dodávateľa elektriny a máte záujem o Zelenú elektrinu, prejdite s dodávkou elektriny k nám.

  1. Vyberte si produkt a vyplňte nezáväzný formulár.
  2. Následne vás telefonicky kontaktujeme pre dokončenie objednávky. Pripravte si číslo vášho preukazu.

Výhodnejšiu cenu získate, ak na vašom odbernom mieste elektriny má trvalý pobyt aj držiteľ platného preukazu ISIC/ITIC/EURO<26 (napríklad syn alebo dcéra) alebo ak ste sami držiteľmi takéhoto preukazu.

Ukážky preukazov:

Čo ak nie som zákazník ZSE a chcem Zelenú elektrinu?

V prípade, že využívate iného dodávateľa elektriny a máte záujem o Zelenú elektrinu, prejdite s dodávkou elektriny k nám.