Vietor fúka, čistú elektrinu prináša

Záruky pôvodu pre elektrinu z vetra pochádzajú zo zdrojov na Slovensku ako aj ďalších krajín Európy.

Klimatické problémy sú globálne, a preto aj riešenia týchto problémov musia byť na globálnej alebo minimálne na celoeurópskej úrovni. Preto je úplne v poriadku, ak podporujete výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov v Európe.

Lepšia ako bežná elektrina

Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa a ďalšie. Tieto zdroje sú nevyčerpateľné a ekologickejšie.

Bežná elektrina zo siete je iba z 22 % vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Väčšina je vyrobená z neobnoviteľných zdrojov energie, ako sú jadrové palivo, hnedé alebo čierne uhlie, zemný plyn a iné.

Garantujeme 100 % pôvod elektriny

Zelenú elektrinu vyrábajú elektrárne z obnoviteľných zdrojov energie. Elektráreň, ktorá nedostáva za to žiadnu dotáciu, požiada o vystavenie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorú vyrobili.

My nakúpime záruky pôvodu elektriny pre vás, ak máte o takúto elektrinu záujem. Pred vašou zásuvkou neoddelíme zelenú elektrinu od čiernej, pretože to fyzicky nie je možné, ale garantujeme, že vaša celková spotreba je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov.

Dokumenty