/

Úhrada faktúry

Prihláste sa do vášho online účtu ZSE a vyberte faktúru, ktorú chcete uhradiť. Ak ešte online účet nemáte, zaregistrujte sa. Je to jednoduché a zadarmo.

Prihlásiť sa a zobraziť faktúry   Ďalšie možnosti ako zaplatiť  

Online môžete platiť kartou alebo cez platobnú bránu vašej banky

Ďalšie možnosti ako zaplatiť

Prejdite na automatické platby bez starostí

Vďaka inkasu nemusíte sledovať dátum splatnosti vašich faktúr a preddavkových platieb a nehrozia vám poplatky za omeškanie platby. Z vášho bankového účtu automaticky a včas vyžiadame presnú sumu, potrebnú na úhradu faktúry. 

Stačí si len postrážiť dostatok prostriedkov na vašom účte v deň splatnosti faktúry, inak nebude inkaso úspešné a platbu bude potrebné vykonať jednorazovým prevodom alebo vkladom na účet ZSE.

Zriadiť inkaso  

Môžete platiť cez internet/mobile banking alebo osobne vo vašej banke

Pre správne priradenie platieb používajte variabilný symbol, ktorý nájdete vo faktúre.

Bankové účty pre platby za elektrinu a plyn:

BANKA
IBAN SWIFT (BIC)
Tatra banka
SK72 1100 0000 0026 4900 0047 TATRSKBX
VÚB banka
SK11 0200 0000 2700 0210 7012
SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa
SK82 0900 0000 0001 1080 0463
GIBASKBX

Tradičný spôsob platby

Preddavkovú platbu alebo nedoplatok môžete zaplatiť poštovou poukážkou v sieti Slovenskej pošty alebo predajní COOP Jednota.

Vedeli ste, že za úhradu preddavkovej platby za elektrinu poštovou poukážkou platíte poplatok najmenej 50 centov? To je ročne až 6 €, ktoré platíte pošte úplne zbytočne.

Poplatkom za platbu v hotovosti sa môžete jednoducho vyhnúť. Prejdite na bezhotovostnú platbu vo forme bankového prevodu alebo inkasa. Väčšina bánk uskutočňuje tieto formy platieb bez akýchkoľvek poplatkov pre majiteľov účtu.

Ako zmeniť spôsob platby  

Navštívte nás

Preddavkovú platbu alebo nedoplatok môžete zaplatiť kartou v ktoromkoľvek ZSE Centre.

Pomohla vám táto rada?

Áno   Nie

Chcete sa niečo opýtať alebo potrebujete poradiť?

Zobraziť kontakty