/

Ukončenie dodávky plynu dohodou

Ak ste váš byt alebo dom predali, prenajali, alebo sa chystáte búrať, môžete požiadať o ukončenie odberu dohodou.

Možnosti ako podať žiadosť

1.

Uhraďte všetky platby

Uhraďte všetky faktúry a preddavkové platby k odbernému miestu, aj ak sú v splatnosti. Faktúry a platby môžete skontrolovať vo vašom online účte.

2.

Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke plynu dohodou

Pripravte si doklady, ktoré sú potrebné na preukázanie dôvodu podania žiadosti, sú uvedené na druhej strane žiadosti.

3.

Napíšte nám

Žiadosť pošlite e‑mailom z e‑mailovej adresy, ktorú máte u nás nahlásenú na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

4.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme do 30 dní od jej prijatia.

5.

Po ukončení dodávky plynu

  • V prípade úspešného ukončenia dodávky plynu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
  • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si nezabudnite zrušiť trvalý príkaz na úhradu platieb za plyn alebo nastavenú platbu inkasom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

1.

Uhraďte všetky platby

Uhraďte všetky faktúry a preddavkové platby k odbernému miestu, aj ak sú v splatnosti. Faktúry a platby môžete skontrolovať vo vašom online účte.

2.

Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke plynu dohodou

Pripravte si doklady, ktoré sú potrebné na preukázanie dôvodu podania žiadosti, sú uvedené na druhej strane žiadosti.

3.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  
4.

Vašu žiadosť spracujeme

Žiadosť obvykle spracujeme do 2 pracovných dní.

5.

Po ukončení dodávky plynu

  • V prípade úspešného ukončenia dodávky plynu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.
  • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si nezabudnite zrušiť trvalý príkaz na úhradu platieb za plyn alebo nastavenú platbu inkasom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty