Známy slovenský herec Juraj Kemka v Slnečnom kvíze zisťuje, aké vedomosti o fotovoltike majú žiaci prvého stupňa zo Základnej školy kráľa Svätopluka v Nitre. Vedeli by ste správne odpovedať na všetky otázky? Na jednu z otázok odpovedal dokonca aj primátor Nitry, ktorý spoločne s deťmi sedel v školskej lavici.

Teší nás, že školy poháňané slnkom vedú deti k zodpovednosti za našu planétu. S istotou môžeme potvrdiť slová Juraja Kemku, že školu kráľa Svätopluka v Nitre naozaj poháňa environmentálne myslenie. Pozrite si video a milé odpovede školákov.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: