O zelenej energii diskutovali vo vedátorskom podcaste denníka SME Jozef Kleberc a vedátor Samuel Kováčik s našim kolegom Marekom Tomešom. V pútavom rozhovore sa dozviete, že aj keď už dnes disponujeme technológiami na výrobu zelenej energie, potrebujeme viac rozvíjať nástroje, ktoré spoločnosť presvedčia o nevyhnutnosti jej väčšieho využívania a samotné využívanie zelenej energie zjednodušia. Dozviete sa tiež, ako rozdeľujeme zdroje energie, na akom princípe zelená energia funguje a ako vlastne vyzerá budúcnosť obnoviteľných zdrojov.

Epizódu podcastu si môžete vypočuť na:

YouTube   Spotify   Google Podcasts   Apple Podcasts   Podbean

Najdôležitejšie z rozhovoru

 • Rozlišujeme obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Medzi neobnoviteľné zdroje radíme štandardne tie fosílne. Obnoviteľné zdroje sú tie, ktoré sú v zásade nevyčerpateľné – slnko, voda, vietor a geotermálna energia. 
 • Podľa toho či zdroje energie pri výrobe energie produkujú emisie CO2 alebo nie, delíme zdroje energie na emisné a bezemisné. Zelené zdroje energie sú podmnožinou bezemisných. Sivá energia je tá, ktorá je z fosílnych palív, ktorá produkuje emisie. 
 • Jadrová energia je neobnoviteľný zdroj energie, pretože zdroje jadrového paliva si môžeme vyčerpať, avšak neprodukuje emisie. 
 • Energetika čelí 2 základným výzvam. Prvou je, že odvetvie sa plánuje na dlhé časové horizonty, to znamená, že akákoľvek zmena či už v myslení alebo v investičných príležitostiach trvá dlhé roky. Druhou výzvou je, že je nevyhnutné dobre plánovať sústavu, aby bola zabezpečená jej stabilita. 
 • Do sústavy môžeme pripojiť iba toľko zelených zdrojov, koľko podporných zdrojov máme. V súčasnosti sú podpornými zdrojmi najmä tie z fosílnych palív.
 • Najväčším problémom obnoviteľných zdrojov je, že generujú nestabilitu. Potrebujeme teda riešiť spôsob ako elektrinu, ktorú obnoviteľné zdroje vyprodukujú, vieme skladovať, keď jej je veľa a dodávať do sústavy vtedy, keď jej je nedostatok (keď napríklad nesvieti slnko). 
 • Skladovanie elektriny pri využívaní obnoviteľných zdrojov je nevyhnutné a musíme hľadať technológie, aby sme to dokázali robiť čo najefektívnejšie s čo najmenšími dopadom na životné prostredie.
 • S rozvojom obnoviteľných zdrojov energie sa postupne rozvíjajú aj technológie skladovania elektriny –  batériové úložiská,  úložiska na vodík či technológie „compressed air“, t. j. stlačený vzduch do vyťažených ložísk plynu. 
 • V rámci EÚ existuje viacero mechanizmov, ktoré slúžia ako pozitívne motivátory zelených zdrojov. Jedným z takýchto najudržateľnejších mechanizmov sú dnes záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
 • Z dlhodobého hľadiska je najlepšie, keď vymyslíme fungujúci systém obchodovania s emisnými povolenkami a fungujúci systém obchodovania so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorý vie dlhodobo sivé zdroje trestať a zelené motivovať. 
 • Ak si priplácam za Zelenú elektrinu od nejakého dodávateľa elektriny, ide o legislatívou pomenovaný proces, ktorý má transparentné kroky, je dosledovateľný a kontrolovateľný. 

O autorovi

Jana Kurucová

Na budúcnosti planéty mi záleží. Preto ma teší, že môžem spolu s kolegami tvoriť, rozvíjať a približovať našim zákazníkom zelené produkty v oblasti energetiky.

Ďalšie články autora: