Vďaka Zelenej elektrine od ZSE prispieva k ochrane životného prostredia už viac ako 100 000 zákazníkov z radov domácností. To znamená, že spolu ročne ušetria až 29 856 ton uhlia, 9 508 669 m3 zemného plynu a zabránia vzniku 48 469 ton CO2.

Čo je Zelená elektrina?

Zelená elektrina je elektrina vyrobená 100% z obnoviteľných zdrojov. Najznámejšími obnoviteľnými zdrojmi sú slnko, voda alebo vietor. Ďalšie obnoviteľné zdroje energie sú biomasa, geotermálna voda a ďalšie. V súčasnosti je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov drahšia, preto je podporovaná rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov podpory je priamy príplatok spotrebiteľa za elektrinu z obnoviteľných zdrojov so zárukou pôvodu.

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?

Elektrinu nie je možné fyzicky rozdeliť na zelenú a čiernu. Zelená elektrina je založená na podpore elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Podpora sa realizuje formou záruk pôvodu elektriny, pričom môže ísť o elektráreň na Slovensku, ale aj v zahraničí.

ZSE tieto záruky pôvodu nakúpi pre zákazníkov, ktorí majú záujem o Zelenú elektrinu, a tak garantuje, že celková spotreba týchto zákazníkov je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov. ZSE nakupuje Zelenú elektrinu u rôznych zdrojov po celom Slovensku. Pre svojich zákazníkov sme už zakúpili záruky pôvodu obnoviteľnej energie od viac ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární a od viac ako 760 malých slovenských fotovoltických elektrární.
Zákazníci, ktorí využívajú Zelenú elektrinu, tak prispievajú na ďalší rozvoj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a aktívne sa podieľajú na znižovaní negatívnych vplyvov činnosti človeka na globálnu klímu a na životné prostredie.

Už viac ako 100 000 ľudí má Zelenú elektrinu od ZSE

Produkt Zelená elektrina uviedla spoločnosť ZSE na trh začiatkom roka 2020. Aj napriek faktu, že to bolo tesne pred vypuknutím pandémie, záujem zo strany zákazníkov bol od začiatku veľký. Dokonca sa po rozšírení ponuky Zelenej elektriny o možnosť výberu obnoviteľného zdroja elektriny (slnko, voda, vietor, biomasa) ešte zvýšil.

Veľkým míľnikom pre Zelenú elektrinu bol 30. marec 2022, kedy bola v ZSE Centre v Trnave uzatvorená zmluva so 100 000-im zákazníkom, ktorý je z pohľadu ekológie ideálnym. Sám využíva fotovoltiku, má elektromobil a keďže chcel využívať stopercentnú zelenú elektrinu, rozhodol sa pre produkt Zelená elektrina od ZSE. Teší ho, že takto svojou troškou prispieva k ochrane životného prostredia a zároveň pociťuje aj finančnú úsporu.

Záujem o zelené riešenia rastie

Je veľmi pravdepodobné, že počet zákazníkov Zelenej elektriny sa bude naďalej zvyšovať. Aktuálne so Zelenou elektrinou odchádza zo ZSE Centier každý piaty zákazník. Rovnako dramaticky rastie aj záujem o fotovoltické riešenia pre domácnosti.

Spoločnosť ZSE poskytuje široké portfólio zelených riešení spojených s energiami – okrem Zelenej elektriny a fotovoltických riešení sú to napríklad aj služby elektromobility – pre domáce a verejné nabíjanie ale aj firemné riešenia e-mobility. Podľa minuloročného prieskumu je s výrazným náskokom najčastejšie spontánne zmieňovaná ako „zelený“ dodávateľ medzi slovenskými energetickými spoločnosťami

O autorovi

Jana Kurucová

Na budúcnosti planéty mi záleží. Preto ma teší, že môžem spolu s kolegami tvoriť, rozvíjať a približovať našim zákazníkom zelené produkty v oblasti energetiky.

Ďalšie články autora: