Pripravila som pre vás odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vás doteraz zaujímali ohľadom témy Zelená elektrina.

Keď si dám Zelenú elektrinu, budem dostávať inú elektrinu ako môj sused?

Pred vašou zásuvkou neoddelíme zelenú elektrinu od čiernej, pretože to fyzicky nie je možné. Elektrón si totiž nepamätá, či pochádza z jadrovej, uhoľnej alebo zelenej elektrárne. Elektrinu v distribučnej sieti by som prirovnal napríklad k rieke, do ktorej pritečú elektróny z rôznych elektrární. Všetky elektróny sa v rieke zmiešajú do homogénnej elektriny a nedá sa prikázať konkrétne „zeleným“ elektrónom, aby pritiekli do určitej domácnosti. Práve z tohto dôvodu, že sa to nedá fyzicky oddeliť, vznikol na to obchodný mechanizmus vo forme záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, na ktorých je založená aj služba Zelená elektrina. Elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov (napr. zo slnka, vody, z vetra, biomasy) a nedostáva za to žiadnu dotáciu, požiada o vystavenie záruky pôvodu na ten objem elektriny, ktorú vyrobili. Môže ísť o elektráreň na Slovensku, ale aj v zahraničí. ZSE nakúpi záruky pôvodu elektriny pre svojich zákazníkov, ktorí majú o takúto elektrinu záujem a zároveň im garantuje, že ich celková spotreba je 100 % krytá elektrinou, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Takáto záruka pôvodu je pridelená konkrétnemu zákazníkovi. Zákazníci, ktorí využívajú službu Zelená elektrina, tak prispievajú na ďalší rozvoj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (na Slovensku aj v zahraničí) a aktívne sa podieľajú na znižovaní negatívnych vplyvov činnosti človeka na globálnu klímu a na životné prostredie.

Čo je to záruka pôvodu elektriny?

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je doklad (certifikovaný dokument) potvrdzujúci, že daný podiel elektriny bol skutočne vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy. Na Slovensku vydáva záruky pôvodu spoločnosť OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). ZSE ako dodávateľ energií záruky pôvodu nevydáva, ale ich nakupuje pre svojich zákazníkov, ktorí majú záujem o elektrinu pochádzajúcu z obnoviteľných zdrojov energie. Záruka pôvodu je v systéme riadenom OKTE priradená presne konkrétnemu zákazníkovi podľa objemu jeho spotreby, a teda nemôže byť použitá dva razy.

Prečo si musím za Zelenú elektrinu priplatiť?

Ak chceme ako dodávateľ energií zákazníkovi garantovať, že jeho celková spotreba elektriny je 100 % krytá Zelenou elektrinou, musíme v objeme jeho ročnej spotreby nakúpiť záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. To pre nás predstavuje vyšší náklad spojený s nákupom a manažmentom záruk pôvodu. Prostriedky získané od zákazníkov za službu Zelená elektrina smerujú k výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov a sú ich dodatočným príjmom. Vďaka tejto podpore môžu zelené elektrárne skvalitňovať svoje výrobné procesy, znižovať výrobné náklady a postupne sa približovať nákladom konvenčných elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z jadra či z fosílnych palív.

Ako si môžem objednať Zelenú elektrinu?

Zelenú elektrinu si môžete objednať jednoducho vyplnením online formulára:

So Zelenou elektrinou môžem mať zapnuté spotrebiče aj celý deň a som eko?

Vďaka Zelenej elektrine je spotreba vo vašej domácnosti pokrytá zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ale to neznamená, že elektrinou môžete plytvať. Používanie Zelenej elektriny samo osebe neznižuje vašu spotrebu. Ak chcete byť ohľaduplný k životnému prostrediu, mali by ste využívať elektrinu zodpovedne.

Keď si kúpim Zelenú elektrinu, ovplyvním to, aby sa zavreli uhoľné elektrárne?

Áno, so Zelenou elektrinou priamo podporujete zelené elektrárne (napr. slnečné, vodné, veterné). Čím viac zelených elektrární pribudne, tým menej bude tých, ktoré znečisťujú ovzdušie. V praxi to funguje tak, že keď si priplatíte za Zelenú elektrinu, ZSE ako váš dodávateľ elektriny použije tieto prostriedky na nákup záruk pôvodu a tým na podporu elektrární vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré za to nedostali žiadnu inú dotáciu z verejných zdrojov. Podobné produkty ako Zelená elektrina vznikajú u dodávateľov elektriny v celej EÚ (napr. British Gas, Octopus energy alebo E.ON UK). Dôvod je ten, že obchod so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov je celoeurópskym systémom, v rámci ktorého sa každoročne zobchoduje väčšie a väčšie množstvo záruk pôvodu, čím vzniká transparentný a funkčný mechanizmus podpory zelených zdrojov. Na Slovensku taktiež pribúdajú zelené zdroje, ktorým Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a. s.) vydáva záruky pôvodu po splnení podmienok. Tým, že ide o systém garantovaný európskymi pravidlami a ide o cenný papier, s ktorým sa obchoduje „burzovým“ princípom, minimalizuje sa priestor na akékoľvek nekalé praktiky. Záruka pôvodu je zároveň v tomto systéme priradená presne konkrétnemu zákazníkovi podľa objemu jeho spotreby, a teda nemôže byť použitá dva razy.

Prečo ZSE nakupuje záruky pôvodu elektriny aj zo zahraničia?

ZSE nakupuje značnú časť záruk pôvodu elektriny zo Slovenska. Nakúpili sme záruky pôvodu od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární a 900 malých aj veľkých vodných elektrární po celom Slovensku. Je však dôležité povedať, že klimatické problémy sú globálne, a preto aj riešenia týchto problémov musia byť na globálnej alebo minimálne na celoeurópskej úrovni. Preto je z nášho pohľadu úplne v poriadku, ak sa celkovo v Európe podporuje výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ak zákazníci podporujú svojím príspevkom zelené elektrárne, ich počet rastie, zefektívňuje a zlacňuje sa ich produkcia elektriny a aj ich výstavba je postupne lacnejšia. Vo finále sa elektrina z obnoviteľných zdrojov stáva výhodnejšou a dostupnejšou aj pre obchodníkov a dodávateľov elektriny, a vďaka tomu sa postupne zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe jednotlivých krajín (aj Slovenska).

Ak mám Zelenú elektrinu, po západe Slnka a za bezvetria nebudem svietiť?

So Zelenou elektrinou bude vaša domácnosť fungovať bez problémov kedykoľvek počas dňa či noci, iba s tým rozdielom, že všetka spotreba vo vašej domácnosti je krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie. Ako sme si už povedali, zelená elektrina sa od tej čiernej nedá fyzicky oddeliť, to znamená, že vám nebudeme meniť elektrické káble ani vám nepostavíme veternú turbínu na dvore.  V objeme vašej ročnej spotreby nakúpime záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a priradíme ich priamo k vašej domácnosti.

V čom je Zelená elektrina iná ako tá, ktorú mám teraz?

Zelená elektrina na rozdiel od klasickej, ktorá fyzicky „priteká“ do vašej domácnosti, pochádza 100 % z obnoviteľných zdrojov. Vďaka Zelenej elektrine aktívne pomáhate chrániť životné prostredie a prispievate na rozvoj zelených elektrární na Slovensku aj v zahraničí. Energetický mix klasickej elektriny tvorí najmä energia z jadra a fosílnych palív (uhlie a zemný plyn). Možno si poviete, že jadrová elektrina je predsa nízkouhlíková a výrazným spôsobom sa podieľa na stabilizácii dodávok elektriny, avšak na druhej strane má veľmi negatívne dôsledky na životné prostredie v podobe likvidácie jadrového odpadu a likvidácie jadrových elektrární po skončení ich životnosti. Preto je na mieste otázka, či môže byť jadrová energetika dlhodobo udržateľnou.

Viac o tejto téme sa dozviete v podcaste: Budúcnosť bez obnoviteľných zdrojov nie je možná.

Koľko je na Slovensku zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov?

Na Slovensku sú tisícky takýchto zdrojov (napr. malé fotovoltické elektrárne, vodné elektrárne, elektrárne na biomasu). My sme nakúpili záruky pôvodu elektriny od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární a 900 malých aj veľkých vodných elektrární po celom Slovensku.

Odkiaľ pochádza Zelená elektrina?

Zelená elektrina pochádza z elektrární na Slovensku a v zahraničí, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov (napr. zo slnka, z vody, biomasy, vetra). Ak tieto elektrárne nedostávajú za výrobu zelenej elektriny žiadnu dotáciu z verejných zdrojov, môžu požiadať o vystavenie záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorú vyrobili. ZSE potom tieto záruky pôvodu nakupuje pre zákazníkov, ktorí majú záujem o takúto elektrinu.

Čo sa zmení, keď si kúpim Zelenú elektrinu?

Jedným z cieľov ZSE pri uvedení služby Zelená elektrina je zvyšovať podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovom energetickom mixe Slovenska a zároveň zvyšovať povedomie smerom k šetrnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. Prostriedky získané od zákazníkov za službu Zelená elektrina sú použité na nákup záruk pôvodu elektriny a tým na podporu elektrární vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka tejto priamej podpore narastá počet zelených elektrární na Slovensku i v zahraničí, ich výrobné procesy sa zefektívňujú a to sa odráža aj na postupnom znižovaní cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Ak vás moje odpovede presvedčili o tom, že Zelená elektrina je dobrá vec, môžete si ju objednať spolu s ďalšou službou, ktorá predĺži životnosť vašich spotrebičov. Ide o tzv. Zelený balík, pomocou ktorého ušetríte každý mesiac.

O autorovi

Jana Kurucová

Na budúcnosti planéty mi záleží. Preto ma teší, že môžem spolu s kolegami tvoriť, rozvíjať a približovať našim zákazníkom zelené produkty v oblasti energetiky.

Ďalšie články autora: