Názov podujatia: Permoníci v prírode

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Žiadateľ: Občianske združenie Permoníci

Miesto podujatia: Bratislava – lokalita Devínska Kobyla

Ciele projektu: Cieľom projektu je úprava a čistenie lokality Devínska Kobyla, ktorá bola v minulosti spásaná kozami a rástli na nej iné druhy rastlín, vyžadujúce slnko. Zasadením nepôvodných drevín došlo k zásahu do prostredia, a preto je potrebné tieto dreviny odstrániť, nechať ich biologicky rozložiť v prírode a umožniť tak rast pôvodným druhom na Devínskej Kobyle. Na akcii sa zúčastňujú aj ekológovia, ochranári a účastníci sa tak dozvedia aj zaujímavé historické a enviromentálne fakty.

Aktivity projektu: Občianske združenie OZ Permoníci sa venuje komplexným aktivitám v prírode, ktoré sú udržateľné a majú dlhodobo prospešný význam pre krajinu. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) uskutočnilo čistenie nepôvodných drevín v obľúbenej bratislavskej lokalite na Devínskej Kolibe.

Zhrnutie realizácie: Na väčšine realizovaných akcií je prítomný zástupca partnerskej organizácie alebo správca pozemku, ktorý vysvetľuje pozitívne dopady, a možné negatívne vplyvy pri ponechaní pôvodnej situácie. Čistenia Devínskej Kobyly sa okrem dospelých zúčastnili aj deti.  Skupinky dobrovoľníkov sa postupne rozrastajú. Účastníci sa na ne opakovane vracajú a často privedú aj svojich blízkych. V priemere sa uskutoční 45 stretnutí ročne, na rôznych miestach Slovenska a grantové programy umožňujú rozšíriť prírode prospešné aktivity aj o ďalšie edukačné prvky. 

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: