Názov podujatia: Permoníci v prírode

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Žiadateľ: Občianske združenie Permoníci

Miesto podujatia: Bratislava – bratislavský breh Dunaja

Ciele projektu: Cieľom projektu je dostať breh Dunaja do pôvodného stavu za účelom úspešného hniezdenia vtákov. V minulosti boli brehy Dunaja kolmé, strhávané riečnym tokom. Súčasný stav už taký nie je, a preto je potrebné prírode pomôcť. Úprava terénu umožní vtákom vytvoriť hniezdo kolmo v stene brehu. Hniezdenie brehuly hnedej v rámci hlavného mesta sa stalo stredoeurópskym unikátom. Okrem pozitívneho vplyvu na krajinu (zmena prostredia, zmena klímy, postupný návrat rôznych druhov živočíchov a rastlín) sa účastníci dozvedia zaujímavé historické a enviromentálne fakty. 

Aktivity projektu: Občianske združenie OZ Permoníci sa venuje komplexným aktivitám v prírode, ktoré sú udržateľné a majú dlhodobo prospešný význam pre krajinu. V spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) uskutočnilo úpravu brehu Dunaja v intraviláne hlavného mesta Slovenska. 

Zhrnutie realizácie: Na väčšine realizovaných akcií je prítomný zástupca partnerskej organizácie alebo správca pozemku, ktorý vysvetľuje pozitívne dopady, a možné negatívne vplyvy pri ponechaní pôvodnej situácie. Úpravy brehu Dunaja sa okrem dospelých zúčastnili aj deti.  Skupinky dobrovoľníkov sa postupne rozrastajú. Účastníci sa na ne opakovane vracajú a často privedú aj svojich blízkych. V priemere sa uskutoční 45 stretnutí ročne, na rôznych miestach Slovenska a grantové programy umožňujú rozšíriť prírode prospešné aktivity aj o ďalšie edukačné prvky. 

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: