Názov podujatia: Včely na Beckove

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Žiadateľ: Hrad Beckov, n.o.

Miesto podujatia: hrad Beckov

Ciele projektu: Zámerom projektu je rozšírenie povedomia o včelárstve a brtníctve, ktoré má v regióne bohatú tradíciu. Jeho ambíciou je urobiť z včelárstva trvalú súčasť hradného areálu a sprostredkovať tak lásku a úctu ku včelám nielen bežným návštevníkom, ale z dlhodobého hľadiska najmä miestnej komunite. Rozvíjaná je spolupráca a medzigeneračný dialóg medzi miestnymi včelármi a žiakmi, s cieľom podnietiť  u nich záujem o včelárstvo, a tak prispieť k zachovaniu tohto remesla na Beckove.

Aktivity projektu: V autentickom prostredí stredovekého hradu Beckov sa deťom približuje činnosť aj história včelárstva, a to vďaka umiestneniu pozorovacieho úľa v priestore hradného areálu. Cez leto počas tzv. Medového víkendu včelár približuje deťom aj verejnosti svoju prácu. Návštevníci hradu si ju môžu vyskúšať, prípadne si vyrobia vlastné včelie produkty. Realizujú sa worshopy pre žiakov s témou chovu včiel, pričom dlhodobý chov včiel, opeľovačov na hradnom brale, prispieva k zachovaniu prírodnej pamiatky v 4. stupni ochrany. 

Zhrnutie realizácie: Na základných činnostiach včelára počas včelárskeho roku (zazimovanie, jarná prehliadka včelstiev, medobranie) sa podieľali aj deti, čím spoznávali stredoveké techniky chovu včiel a využitie ich produktov. Okrem miestnej skupiny detí sa o brtníctve a aktivitách včelárov dozvedá aj široká verejnosť počas podujatí na hrade. Podpora projektu má časovo ďalekosiahly efekt. Umožňuje dlhodobo rozvíjať včelárstvo na Beckove. Patronát nad pozorovacím úľom v priestoroch hradného areálu majú lokálni včelári, ktorí poznajú špecifické potreby a miestne obyčaje chovu včely medonosnej. Odborné konzultácie prebiehajú s OZ Včela z Trenčína.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: