Názov podujatia: Na bajku do mesta

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Žiadateľ: Cyklokoalicia (BA)

Miesto podujatia: Bratislava

Ciele projektu: Cieľom podujatia „Na bajku do mesta“ bolo zvýšiť záujem o udržateľnú mestskú mobilitu a rozšíriť povedomie o mestskej cyklistike a existujúcej bratislavskej cyklo infraštruktúre. Jedným z bodov programu podujatia bola diskusia na tému znečistenie ovzdušia v Bratislave a potvrdila dôležitosť upriamovať pozornosť na vplyv dopravy na znečistenie. Pre cyklistov z Bratislavy a okolia sme poskytli priestor na stretnutie s „podobne“ zmýšľajúcimi ľuďmi.

Zhrnutie realizácie: V rámci Kultúrneho leta v Cyklokuchyni sme zorganizovali približne 30 menších i väčších hudobných a multižánrových podujatí či diskusií. Približovali sme ľuďom kultúru, alternatívnejším spôsobom, s previazaním na mestskú mobilitu. V rámci Európskeho týždňa mobility sa konal už štvrtý ročník podujatia Na bajku do mesta. Návštevníkom sme ponúkli vyhodnotenie cyklo súťaže Všetci na bajk, koncerty, sprievodný program, diskusiu a cyklojazdu.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: