Názov podujatia: Živé mestá, živé miesta

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Žiadateľ: Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove (Kolarovo – okres Komárno)

Miesto podujatia: Kolárovo, Trnava

Ciele projektu: Navrhovaný projekt pomôže nie len komunitám, ktoré sa zúčastnia workshopov, ale taktiež zahŕňa priamu pomoc pre vtáctvo prostredníctvom inštalácie hniezdnych búdok, kŕmidiel a divých kútov v krajine. Exkurzie priblížia život operencov účastníkom doslova „na dosah“. Cieľom projektu je osveta na školách o živote vtákov v mestskom prostredí a nebezpečenstvách, ktoré im hrozia. Cieľom je podporiť biodiverzitu svojho okolia, podať pomocnú ruku. Program nadväzuje na cieľ „ochrana klímy“.

Zhrnutie realizácie: Projekt napriek pandemickej situácii sme dokázali na školách zrealizovať. Jarné aktivity boli realizované na jeseň, pričom sme tak realizovali zhustený program jednotlivých aktivít. Školy tak neboli ukrátené o žiadnu z aktivít a bolo realizovaných 5 blokov, konkrétne: vtáčie búdky, zimné prikrmovanie vtáctva, exkurzia, ošetrenie plôch proti nárazom vtákov a výsadba v areáloch škôl, resp. ich blízkom okolí so súhlasom majiteľa pozemku.

Na školách v Nitre, resp. Trnave (Hrnčiarovce nad Parnou) pribudli spolu 2 kŕmidlá, 4 búdky pre spevavce, 1 polobúdka a 1 hniezdna podložka pre dravce a sovy, bolo vysadených 13 drevín a olepených bolo viac ako 100 metrov štvorcových proti nárazov vtáctva do sklenených bariér (okien). Školáci sa dozvedeli nosné informácie prostredníctvom jednotlivých aktivít o tom, ako sa dá jednoducho a efektívne pomôcť operencom v jednotlivých častiach roka od jari až do zimy. Projekt tak hodnotíme ako veľmi úspešný a deklarované ciele boli naplnené.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: