Názov podujatia: Festival moruše čiernej

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny

Žiadateľ: OZ Tekov – Hont (okres Levice)

Miesto podujatia: Devičany

Ciele projektu: propagácia a zviditeľnenie moruše čiernej (náučný chodník), záchrana stromov moruše, vyhlásenie moruše čiernej za chránený prírodný úkaz

Zhrnutie realizácie: Dňa 1.9.2019 sa konal II. ročník Festivalu moruše čiernej v Devičanoch, do festivalu bola zapojená celá obec, ako aj spracovatelia z okolitých obcí – z Kraja moruše čiernej. V rámci projektu boli otvorené dvory v obci, kde si mohli návštevníci pozrieť varenie morušového lekváru, ochutnať rôzne morušové výrobky (sirup, lekvár, zavárané moruše, koláčiky s morušou, morušovú čokoládu, morušové víno…).

V rámci podujatia sa v extraviláne obce slávnostne sadil strom moruše čiernej.

Podujatie bolo rozprestrené do celej obce, návštevníci si mohli pozrieť pamätnú izbu, kostol, staré hasičské mašiny a tiež absolvovať prechádzku extravilánom obce s krásnymi výhľadmi na okolie, ktorá viedla popri niekoľko storočných morušových stromoch.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: