Názov podujatia: Príroda v meste piatimi zmyslami

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Zamestnanecký grantový program 2020

Žiadateľ: Centrum rodiny o.z.

Miesto podujatia: Bratislava

Ciele projektu: Oboznámiť deti a mladých ľudí z mesta s bylinkami a liečivými rastlinami v záhrade, zažiť celý proces od vysadenia rastliny, pozorovania jej rastu až po využitie v kuchyni či na iné účely. Z dlhodobého hľadiska bude bylinková záhrada miestom praktického zážitkového vzdelávania a environmentálnej výchovy pre deti a mladých ľudí.

Aktivity projektu: Založenie komunitnej bylinkovej záhrady, osadenie interaktívnych vzdelávacích prvkov, zatraktívnenie areálu komunitného centra v jej blízkosti a využitie výsledkov záhradníckej práce.

Zhrnutie realizácie: Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie zeleninovo-bylinkovej záhrady s náučnými tabuľkami s pomocou dobrovoľníkov a ľudí z miestnej komunity. Napriek vypuknutiu pandemie v marci 2020 sa nám podarilo pri dodržaní všetkých opatrení v spolupráci s malými skupinkami dobrovoľníkov vyrobiť vyvýšené záhony a zasadiť zeleninu: paradajky, tekvice, kukuricu, hrach, papriku, mrkvu. V septembri sme s deťmi zasadili aj maliny a ríbezle a upravili sme záhony s bylinkami, ktoré sme označili aj náučnými tabuľkami.

Z dôvodu hygienických odporúčaní sme nezorganizovali veľký happening, ale sme výsadbu záhrady približovali malým skupinkám návštevníkov, a to firemným dobrovoľníkom, deťom a študentom ako aj bežným návštevníkom komunitnej záhrady. Taktiež kuchynský workshop sme presunuli do online priestoru a prostredníctvom videí a fotografii sme upozorňovali návštevníkov na FB na veľké plytvanie s potravinami a ich možnosti spracovania.

Komunitnú záhradu chceme naďalej nielen udržiavať v užívaniaschopnom stave, ale aj dopĺňať ďalšími zaujímavými rastlinami, napr. kiwi, figa, jedlé kríky a taktiež kreatívnymi prvkami, ktoré upozornia návštevníkov na problematiku životného prostredia a zlého životného štýlu. Taktiež chceme pravidelne vysádzať bežné druhy zeleniny: mrkva, hrach, kaleráb, paradajky, papriky a takýmto spôsobom obyvateľom sídliska, predovšetkým deťom, približovať proces pestovania rastlín.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: