Bociany, ktoré prilietajú pravidelne do obce Chocholná – Velčice neďaleko Trenčína, budú hniezdiť bezpečnejšie. Pôvodné hniezdo, kde vychovali niekoľko mláďat, si postavili v tesnej blízkosti elektrického vedenia. Aby boli v bezpečí a zároveň nedošlo ku skratu či výpadku elektriny, vytvorili sme bocianom vhodnejšie podmienky na hniezdenie. Pozrite si časozberné video.

Najdôležitejšie z videa

  • Bociany sú viazané na svoje hniezdiská, a preto sa do nich pravidelne vracajú. Hniezdo v obci Chocholná – Velčice však bociany ohrozovalo.
  • Bocianie hniezdo bolo preložené na bezpečnú hniezdnu podložku. Spolu s podložkou sa umiestnilo na pôvodné miesto, avšak na upravený stĺp. Hniezdo sa po prekládke nachádza vo väčšej vzdialenosti od elektrického vedenia, aby elektrina bociany neohrozovala.
  • Výmena hniezda nastala po odlete bocianov do teplých krajín a ich návrat očakávajú obyvatelia obce na konci marca.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: