Aj ZŠ Adolfa Majthényiho v Dvoroch nad Žitavou patrí k školám, ktoré sú poháňané slnkom.

Táto inovatívna škola sa často zapája do zelených projektov, prostredníctvom ktorých svojich žiakov inšpiruje, vedie k zodpovednosti a k láske k prírode. Sme veľmi radi, že aj ZSE mohlo prispieť k tomu, aby sa vďaka darovanej fotovoltike škola stala energeticky sebestačnejšou.

Ako však taká fotovoltika dokáže školám pomôcť šetriť? Odpovede pre vás priamo v Dvoroch nad Žitavou hľadal obľúbený herec Juraj Kemka. Pozrite si reportáž a dozviete sa ako to funguje v praxi na škole, ktorú poháňa slnko.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: