Názov podujatia: Včelstvá v obci Špačince

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – Zamestnanecký grantový program 2020

Žiadateľ: Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince

Miesto podujatia: Špačince (okres Trnava)

Ciele projektu: V obci Špačince je v posledných rokoch vplyvom poľnohospodárov a celkového životného prostredia v obci veľký úhyn včelstiev. Obec Špačince má vo svojom intraviláne samé polia s intenzívnym poľnohospodárstvom a tým nedostatok včelej paše. Prínos včelstiev je v opeľovaní rastlín a stromov. Včelstvá majú nezastupiteľnú funkciu v ekosystéme. Včelári preto obnovujú stav včelstiev v obci nákupom nových včelstiev.

Aktivity projektu: Do projektu sa zapoja včelári nákupom nového včelstva a s aktivitou „Adoptuj si svoj úľ“ aj jednotlivé rodiny a školy, ktoré si úľ adoptujú.

Zhrnutie realizácie: Včelstvá sme zakúpili, osadili do nových úľov, preliečili. Včelstvá včelári v priebehu roka sledovali a robili nevyhnutné zásahy do rozvoja včelstiev. Všetky štyri včelstvá sa úspešne rozvíjajú a prinášajú osoh obci Špačince. Do projektu sa zapojili včelári zo Špačiniec a ich rodinní príslušníci.

Tohtoročná sezóna sa pre včelstvá nevyvíjala dobre. Bolo treba urobiť viacero zásahov do včelstiev ako aj ich zakrmovanie v priebehu letnej sezóny, aby včelstvá nehladovali.

Do budúcnosti chceme včelstvá ďalej rozvíjať, aby prinášali úžitok včelárom aj celej komunite.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: